II Xornada de investigación biomédica

Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense - Campus de Vigo

Presentación das xornadas

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  1' 16''  |  Visto: 403201 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo

Mesa redonda: "Resultados en investigación"

Alteracións inducidas por sulfonato de perfluorooctano (PFOS) no eixo reproductor

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  8' 54''  |  Visto: 891 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
D. Sergio López Doval
Laboratorio de Toxicoloxía, Universidade de Vigo, Campus de Ourense, Facultade de Ciencias

Evaluación dun programa de intervención intensiva en conducta suicida (PII)

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  14' 02''  |  Visto: 835 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
Dª. Teresa Reijas
Servizo de psiquiatría EOXI de Ourense, Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Desenvolvemento e validación dun modelo predictivo para a identificación do cancro colorrectal (CCR) en pacientes sintomáticos

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  14' 47''  |  Visto: 877 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
D. Pablo Vega Villaamil
Servizo de Aparato Dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Efecto dos tratamentos antiagregantes e anticoagulantes sobre a precisión da diagnose da sangre oculta en heces inmunolóxica para a deteción de cancro colorrectal

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  8' 06''  |  Visto: 846 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
D. Pablo Vega Villaamil
Servizo de Aparato Dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

MorphoCol: an ontology-based system for bacterial colony morphology characterisation

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  11' 53''  |  Visto: 795 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
Dª. Ana Margarida Sousa
CEB - Centre of Biological Engineering, University of Minho, Campus de Gualtar

Impact of NaCl on biofilm formation and on its susceptibility to Colistin

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  7' 31''  |  Visto: 796 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
Dª. Ana Silva
CEB – Centre of Biological Enginering, University of Minho, Campus de Gualtar

Enzymatic Functional Coatings to prevent Staphylococci adhesion

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  9' 27''  |  Visto: 830 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
Dª. Diana Alves
CEB – Centre of Biological Engineering, University of Minho, Campus de Gualtar

Antimicrobial Combination Therapies: A Network Perspective

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  9' 18''  |  Visto: 797 veces
Presenta: Dª. Pilar Gayoso Diz
CS Valle Inclán
Presenta: D. David Olivieri
Docente, Universidade de Vigo
Dª. Paula Jorge
CEB - Centre of Biological Engineering, University of Minho, Campus de Gualtar

Inauguración

Inauguración por Xosé Antón Vila Sobrino

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  2' 33''  |  Visto: 855 veces
Presenta: D. Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo

Inauguración por Ovidio Fernández Álvarez

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  7' 39''  |  Visto: 908 veces
Presenta: D. Ovidio Fernández Álvarez
Presidente do Comité Organizador

Inauguración por Eloina Nuñez Masid

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  7' 32''  |  Visto: 829 veces
Presenta: Dª. Eloina Nuñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras

Conferencia

A destrución creativa da sanidade

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  61' 30''  |  Visto: 1105 veces
Presenta: Dª. Eloina Nuñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras
D. Julio Mayol
Profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (Madrid). Director de la Unidad de innovación del IdISCC del Hospital Clínico San Carlos

Mesa redonda: "Líneas e proxectos de investigación en Ourense"

Deseño e validación dun índice predictivo de sepsis para a triaxe en urxencias

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  10' 47''  |  Visto: 831 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
D. Pedro López Guerrero
Servizo Urxencias, Complexo Hospitalario Universitario Ourense

Impacto dunha intervención sobre patoloxía anorectal nun centro de saúde

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  11' 31''  |  Visto: 824 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
Dª. Olalla Quintairos
Centro Saúde Mariñamansa - A cuña, Ourense

RECG: Unha aplicación libre para a análise de electrocardiogramas

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  11' 09''  |  Visto: 806 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
D. Raúl Alonso Álvarez
Grupo Mile da Escola Superior de Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo

Incidencia e impacto da ganancia ponderal durante o embarazo nos resultados obstétricos

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  10' 26''  |  Visto: 859 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
Dª. Mireia López Cambeiro
Residente de matrona en C.H.U.O. , Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Enfermedad cardiovascular prematura y Educaciuón Sanitaria

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  10' 10''  |  Visto: 886 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
Dª. María Reyes Pérez Fernández
Docente, Escola Universitaria de Enfermaría, EOXI Ourense, SERGAS

Eficacia dunha intervención educativa en mulleres posmenopáusicas diagnosticadas de cancro de mama

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  9' 54''  |  Visto: 751 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
Dª. Raquel Pérez Rodríguez
Profesora titular na Escola Universitaria de Enfermaría, EOXI Ourense, SERGAS

Identificación de novos biomarcadores para a prevención do cancro colorrectal (CCR)

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  11' 21''  |  Visto: 794 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
D. Joaquin Cubiella Fernandez
Investigador, Servizo Aparato Dixestivo. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

European Polyp Surveillance (EPoS) trial

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  9' 08''  |  Visto: 820 veces
Presenta: D. Daniel González Peña
Docente, Universidade de Vigo
Presenta: José Javier Fernández Seara
Servizo de aparato dixestivo, Complexo Hospitalario Universitario Ourense
D. Joaquin Cubiella Fernandez
Investigador, Servizo Aparato Dixestivo. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Obradoiro de innovación por D. Julio Mayol Martinez

Cómo identificar necesidades e plantexar solucións innovadoras

Obradoiro de innovación por D. Julio Mayol Martinez
29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  34' 26''  |  Visto: 872 veces
D. Julio Mayol
Profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (Madrid). Director de la Unidad de innovación del IdISCC del Hospital Clínico San Carlos

Entrega de premios e clausura

Entrega de premios e clausura

29 Maio 2014
  Vídeo  |  Español  |  8' 36''  |  Visto: 809 veces
Presenta: D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Presenta: D. Santiago Pérez Cachafeiro
Coordinador do Servizo de Investigación do Servizo Galego de Saúde, SERGAS
Presenta: D. Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo
Presenta: Dª. María Jesús García García
Unidade de Investigación da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense
Presenta: D. Florentino Fernández Riverola
Docente, Universidade de Vigo