IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Organizadas desde a Reitoría da Universidade de Vigo, coa colaboración do seu Consello Social e a participación da Conferencia de Consellos Sociales de Universidades

Sala de Conferencias, Fundación Barrié - Calle Policarpo Sanz, 31. Vigo

Sala de Conferencias, Fundación Barrié - Calle Policarpo Sanz, 31. Vigo

Inauguración oficial

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Apertura
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (12' 35'')  |  Visto: 662 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
D. Ernesto Pedrosa
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Apertura
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (12' 35'')  |  Visto: 303 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
D. Ernesto Pedrosa
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Apertura
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 42'')  |  Visto: 554 veces
Lalo Azcona
Presidente do Consello Social da Universidade de Oviedo

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Apertura
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  (6' 42'')  |  Visto: 421 veces
Lalo Azcona
Presidente do Consello Social da Universidade de Oviedo

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Apertura
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 58'')  |  Visto: 537 veces
D. Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor, Universidade de Vigo

IV Xornadas de fundraising para a promoción do mecenado universitario

Apertura
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  (7' 58'')  |  Visto: 425 veces
D. Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor, Universidade de Vigo

Charities: Trends and Challenges for the Future of University Fundraising

Focus Group

Charities: Trends and Challenges for the Future of University Fundraising
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  (8' 21'')  |  Visto: 626 veces
Presenta: Dª. Regina Carreira
Vicexerente de Internacionalización, Universidade de Vigo
Modera D.ª Docelina Barroso
Directora, Rockefeller Philanthropy. Londres (UK)

Grupo de discusión

A obra social: tendencias e desafíos para o futuro do financiamento universitario
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (8' 21'')  |  Visto: 533 veces
Presenta: Dª. Regina Carreira
Vicexerente de Internacionalización, Universidade de Vigo
Modera D.ª Docelina Barroso
Directora, Rockefeller Philanthropy. Londres (UK)

U.Porto: Public Foundation

Some key characterietics of the Public Foundation Model
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  15' 44''  |  Visto: 330 veces
D. Eduardo Pamplona
Director de Comunicacións, Universidade de Oporto

Universidade de Oporto: Fundación Pública

Algunhas características clave do modelo de Fundación Pública
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  15' 44''  |  Visto: 323 veces
D. Eduardo Pamplona
Director de Comunicacións, Universidade de Oporto

Home to three Nobel laureates

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  10' 13''  |  Visto: 314 veces
D. David Shem Tov
CEO at The T-Factor, within Technion Accelerator at Technion-in Haifa

Fogar de tres premios Nobel

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  10' 13''  |  Visto: 294 veces
D. David Shem Tov
CEO at The T-Factor, within Technion Accelerator at Technion-in Haifa

The case of NOVA BSE

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  17' 26''  |  Visto: 323 veces
D. Pedro Santa-Clara
Holds the Millennium BCP Chair in Finance at the Nova School of Business and Economics

O caso de NOVA BSE

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  17' 26''  |  Visto: 332 veces
D. Pedro Santa-Clara
Holds the Millennium BCP Chair in Finance at the Nova School of Business and Economics

Modelo de Afundación e a súa evolución

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  20' 26''  |  Visto: 251 veces
D. Pedro Otero Espinar
Xerente, Afundación

Modelo de Afundación e a súa evolución

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  20' 26''  |  Visto: 315 veces
D. Pedro Otero Espinar
Xerente, Afundación

Charities: Trends and Challenges for the Future of University Fundraising. Question Time

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  11' 57''  |  Visto: 288 veces
Modera D.ª Docelina Barroso
Directora, Rockefeller Philanthropy. Londres (UK)
D. Eduardo Pamplona
Director de Comunicacións, Universidade de Oporto
D. David Shem Tov
CEO at The T-Factor, within Technion Accelerator at Technion-in Haifa
D. Fabián García Pastor
Gerente de Relacións Institucionais en Telefónica España
D. Pedro Santa-Clara
Holds the Millennium BCP Chair in Finance at the Nova School of Business and Economics
D. Pedro Otero Espinar
Xerente, Afundación

A obra social: tendencias e desafíos para o futuro do financiamento universitario. Rolda de preguntas

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  11' 57''  |  Visto: 353 veces
Modera D.ª Docelina Barroso
Directora, Rockefeller Philanthropy. Londres (UK)
D. Eduardo Pamplona
Director de Comunicacións, Universidade de Oporto
D. David Shem Tov
CEO at The T-Factor, within Technion Accelerator at Technion-in Haifa
D. Fabián García Pastor
Gerente de Relacións Institucionais en Telefónica España
D. Pedro Santa-Clara
Holds the Millennium BCP Chair in Finance at the Nova School of Business and Economics
D. Pedro Otero Espinar
Xerente, Afundación

CRUSOE & Iacobus

Presentación de CRUSOE & Iacobus

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 50'')  |  Visto: 498 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo

Presentación de CRUSOE & Iacobus

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 53'')  |  Visto: 394 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo

CRUSOE e Marca pública. que é?

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  6' 01''  |  Visto: 335 veces
D. Carlos Ramos
Vicepresidente, Instituto Politécnico de Porto

CRUSOE Public branding. What it is?

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  6' 02''  |  Visto: 284 veces
D. Carlos Ramos
Vicepresidente, Instituto Politécnico de Porto

Programa IACOBUS

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  10' 00''  |  Visto: 342 veces
D. Xosé Lago García
Director AECT Eurorregión Galicia - Norte de Portugal

IACOBUS Program

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  9' 59''  |  Visto: 338 veces
D. Xosé Lago García
Director AECT Eurorregión Galicia - Norte de Portugal

Chair Telefónica

Rede de Cátedras Telefónica en España

A Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (10' 06'')  |  Visto: 635 veces
D. Fabián García Pastor
Gerente de Relacións Institucionais en Telefónica España

Rede de Cátedras Telefónica en España

A Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (10' 06'')  |  Visto: 371 veces
D. Fabián García Pastor
Gerente de Relacións Institucionais en Telefónica España

A Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo. ESPAZOS DE INNOVACIÓN

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  7' 12''  |  Visto: 335 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
D. José Cidrás Pidre
Director da Cátedra Telefónica-Universidade de Vigo sobre Espazos de Innovación

A Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo. ESPAZOS DE INNOVACIÓN

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  7' 11''  |  Visto: 242 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
D. José Cidrás Pidre
Vicerrector de Investigación, Universidade de Vigo

Campus do Mar-Knowledge in Depth

Building the Future rhrough the Oceans

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  16' 53''  |  Visto: 276 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
Emilio Fernández
Director do Campus do Mar.

Building the Future rhrough the Oceans

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  16' 53''  |  Visto: 236 veces

Hai Vida intelixente no mar

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  4' 31''  |  Visto: 361 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
José Manuel Silva
Ex-director xeral de Agricultura da UE e doutor honoris causa. Encargado de coordinar a relación da Universidade de Vigo coa fundación Triptolemos

Hai Vida intelixente no mar

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  4' 30''  |  Visto: 245 veces
Presenta: Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
José Manuel Silva
Ex-director xeral de Agricultura da UE e doutor honoris causa. Encargado de coordinar a relación da Universidade de Vigo coa fundación Triptolemos

Campus do Mar-Knowledge in Depth. Question Time

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (16' 19'')  |  Visto: 549 veces
Modera Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
D. Carlos Ramos
Vicepresidente, Instituto Politécnico de Porto
D. Xosé Lago García
Director AECT Eurorregión Galicia - Norte de Portugal
D. Fabián García Pastor
Gerente de Relacións Institucionais en Telefónica España
D. José Cidrás Pidre
Vicerrector de Investigación, Universidade de Vigo

Campus do Mar-Knowledge in Depth. Question Time

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (16' 20'')  |  Visto: 349 veces
Modera Ciprián Rivas
Director do Gabinete do Reitor, Universidade de Vigo
D. Carlos Ramos
Vicepresidente, Instituto Politécnico de Porto
D. Xosé Lago García
Director AECT Eurorregión Galicia - Norte de Portugal
D. Fabián García Pastor
Gerente de Relacións Institucionais en Telefónica España
D. José Cidrás Pidre
Vicerrector de Investigación, Universidade de Vigo

International Chairs of Excellence Jean Monnet

Jean Monnet International Professorships: An oportunity to engage with educative community

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  13' 49''  |  Visto: 287 veces
Presenta: Dª. Regina Carreira
Vicexerente de Internacionalización, Universidade de Vigo
Celso Cancela Outeda
Catedra Jean Monnet, Universidade de Vigo

Jean Monnet International Professorships: An oportunity to engage with educative community

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  13' 49''  |  Visto: 225 veces
Presenta: Dª. Regina Carreira
Vicexerente de Internacionalización, Universidade de Vigo
Celso Cancela Outeda
Catedra Jean Monnet, Universidade de Vigo

The project We are European CItizens (success story)

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  9' 05''  |  Visto: 383 veces
Dna María Isabel Doval Ruíz
Directora do departamento de Didáctica, organización escolar e Métodos de investigación, Universidade de Vigo

The project We are European CItizens (success story)

04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  9' 05''  |  Visto: 254 veces
Dna María Isabel Doval Ruíz
Directora do departamento de Didáctica, organización escolar e Métodos de investigación, Universidade de Vigo

I International Chair José Saramago

I International Chair José Saramago

Parte I
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  11' 41''  |  Visto: 357 veces
Presenta: Dª. Regina Carreira
Vicexerente de Internacionalización, Universidade de Vigo
Profesor Titular do Departamento Filoloxia Galega e Latina, Universidade de Vigo

I International Chair José Saramago

Parte I
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (11' 39'')  |  Visto: 390 veces
Presenta: Dª. Regina Carreira
Vicexerente de Internacionalización, Universidade de Vigo
Profesor Titular do Departamento Filoloxia Galega e Latina, Universidade de Vigo

I International Chair José Saramago

Paart II
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (1' 46'')  |  Visto: 534 veces
D. Nuno Lopes Almeida
Fundación Eng. António de Almeida

I International Chair José Saramago

Paart II
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  (1' 46'')  |  Visto: 393 veces
D. Nuno Lopes Almeida
Fundación Eng. António de Almeida

I International Chair José Saramago

Question Time
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (8' 00'')  |  Visto: 558 veces

I International Chair José Saramago

Question Time
04 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 56'')  |  Visto: 386 veces

Sala de Conferencias, Fundación Barrié - Calle Policarpo Sanz, 31. Vigo

Libro branco sobre mecenazgo universitario

Libro branco sobre o mecenazgo universitario

Parte I
05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (11' 58'')  |  Visto: 595 veces
Presenta: Lalo Azcona
Presidente do Consello Social da Universidade de Oviedo

White paper on university patronage

Part I
05 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  (11' 58'')  |  Visto: 500 veces
Presenta: Lalo Azcona
Presidente do Consello Social da Universidade de Oviedo

Libro branco sobre o mecenazgo universitario

Paart II
05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  91' 07''  |  Visto: 354 veces
D. José Pedreira Menéndez
Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario, Universidade de Oviedo

White paper on university patronage

Part II
05 Maio 2017
  Vídeo  |  Inglés  |  91' 07''  |  Visto: 297 veces
D. José Pedreira Menéndez
Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario, Universidade de Oviedo

O observatorio de antigos alumnos universitarios

O observatorio de antigos alumnos universitarios

05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  32' 54''  |  Visto: 304 veces
D.ª Noelia García Sanz
Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Navarra, Executiva de Alumni-Universidade de Navarra

O observatorio de antigos alumnos universitarios

05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  32' 53''  |  Visto: 203 veces

O observatorio de antigos alumnos universitarios

Universidades Públicas Alumni e Mecenazgo

05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  |  31' 13''  |  Visto: 307 veces
D. Alberto Brito Delgado
Responsable de Relacións Institucionais, Federación Alumni España

O observatorio de antigos alumnos universitarios. Rolda de preguntas

05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 48'')  |  Visto: 520 veces
D. Alberto Brito Delgado
Responsable de Relacións Institucionais, Federación Alumni España
D.ª Noelia García Sanz
Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Navarra, Executiva de Alumni-Universidade de Navarra
D. Ernesto Pedrosa
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo

O observatorio de antigos alumnos universitarios. Rolda de preguntas

05 Maio 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 48'')  |  Visto: 378 veces
D. Alberto Brito Delgado
Responsable de Relacións Institucionais, Federación Alumni España
D.ª Noelia García Sanz
Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Navarra, Executiva de Alumni-Universidade de Navarra
D. Ernesto Pedrosa
Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo