Alfabetización e pronunciación do alemán

Profesora | Maxi Pauser

Plató Polimedia, UvigoTV - Campus de Vigo

O alfabeto Alemán

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (8' 35'')  |  Visto: 1209 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O alfabeto de deletreo alemán

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (3' 30'')  |  Visto: 1180 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Presentación: Alfabetización e pronunciación do alemán como lingua estranxeira

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (1' 29'')  |  Visto: 863 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Introdución aos sons vocálicos do alemán

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (18' 46'')  |  Visto: 922 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Sons vocálicos

A pronunciación da / a / curta

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 50'')  |  Visto: 733 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / a / longa

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (1' 49'')  |  Visto: 704 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / e / curta

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (3' 34'')  |  Visto: 735 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pornunciación da / e / longa

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (2' 24'')  |  Visto: 839 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / i / curta

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (3' 04'')  |  Visto: 697 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / i / longa

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 55'')  |  Visto: 770 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / curta

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 21'')  |  Visto: 690 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / longa

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 30'')  |  Visto: 1238 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / curta

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (5' 10'')  |  Visto: 704 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / longa

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (2' 25'')  |  Visto: 709 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / a / umlaut

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (3' 49'')  |  Visto: 779 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / o / umlaut

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (5' 43'')  |  Visto: 679 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / u / umlaut

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 45'')  |  Visto: 695 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / r / vocálica

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (11' 01'')  |  Visto: 739 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A pronunciación da / e / relaxada

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 06'')  |  Visto: 704 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Os diptongos

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 57'')  |  Visto: 728 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Sons consonánticos

Introdución aos sons consonánticos do alemán

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (10' 17'')  |  Visto: 694 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A r fricativa

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (3' 30'')  |  Visto: 765 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa velar /x/ (ch)

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 18'')  |  Visto: 900 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O son fircativo /ç/ (ch)

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (13' 07'')  |  Visto: 811 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Aa fricativa prepalatal sch

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (2' 56'')  |  Visto: 691 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa labiodental v

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (3' 13'')  |  Visto: 630 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A fricativa dentoalveolar z

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (5' 56'')  |  Visto: 664 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas velares g y k

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 55'')  |  Visto: 646 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas bilabiales b y p

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 00'')  |  Visto: 645 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As oclusivas dentales d y t

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 30'')  |  Visto: 642 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

As africadas ts y pf

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 22'')  |  Visto: 618 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A nasal velar ng

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 42'')  |  Visto: 626 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A desonorización

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 13'')  |  Visto: 636 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A aspiración /p,t,k/

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (4' 18'')  |  Visto: 526 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

A asimilación

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (17' 46'')  |  Visto: 549 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O inicio vocálico aspirado [h]

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (5' 33'')  |  Visto: 555 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

O inicio vocálico duro [|]

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (10' 28'')  |  Visto: 527 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Léxico básico

Días da semana

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (9' 01'')  |  Visto: 626 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Meses e estacións

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (12' 43'')  |  Visto: 607 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Cores

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (12' 37'')  |  Visto: 652 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Acentuación

Acentuación

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (10' 10'')  |  Visto: 707 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Ortografía

Ortografía I

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (12' 25'')  |  Visto: 575 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números

Números do 1 ao 10

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 21'')  |  Visto: 463 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 11 ao 20

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 50'')  |  Visto: 425 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 21 ao 29

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 17'')  |  Visto: 423 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Do 20 ao 100

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 27'')  |  Visto: 466 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números ata o 1000

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (7' 14'')  |  Visto: 493 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo

Números ata o millón

26 Abril 2017
  Vídeo  |  Español  (6' 36'')  |  Visto: 410 veces
D.ª Maxi Pauser
Docente e Investigadora da FFT, Universidade de Vigo