XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Atención Sociosanitaria. Modelos de atención, coordinación e novas necesidades.

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

Conferencia-Coloquio de apertura

Persoas maiores, novas necesidades e respostas de atención sociosanitaria no s.XXI

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  26' 28''  |  Visto: 896 veces
Presenta: Dª. Maria D. Dapía Conde
Universidad de Vigo
D. Edgar Aguilera Gaona
Xeriatría. Director médico do Hospital Xeriátrico de Asunción. Instituto de Previsión Social (IPS), Paraguai

I Mesa de traballo. Coordinación Sociosanitaria en Atención en Centros Xeriátricos

Inauguración da I mesa de traballo

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  5' 40''  |  Visto: 798 veces
Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Experiencia de coordinación socio-sanitaria en Castela-León

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  19' 17''  |  Visto: 854 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
D. Benedicto Caminero Pérez
Xefe de Servizo de Concertación da Dirección Xeral de Política Social e Atención á Dependencia. Xerencia de Servizos Sociais. Consellaría de Familia e Igualdade de Oportunidades de Castela-León

Utilidades da coordinación asistencial: práctica en Cataluña

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  15' 27''  |  Visto: 807 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Dª. Josefa Pérez Martínez
Directora dos centros socio-sanitarios Jaume Nadal Meroles e Terraferma

Necesidades sociais actuais e futuras en Coordinación asistencial dende a área sanitaria

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  20' 24''  |  Visto: 856 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Dª. José Luis Jiménez
Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Presidente de él llustre Colegio Oficial de Médicos de Ourense

Situación en Galicia en coordinación asistencial: necesidades e estratexias clave dende a área sociosanitaria.

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  22' 23''  |  Visto: 774 veces
Presenta: Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
D. José Manuel Pazos Seco

Debate e Achegas á mesa I

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 23''  |  Visto: 714 veces
Modera Luis Lorenzo Mur
Vicexerente do Cosorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de D. Miguel Ángel Vázquez

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  4' 49''  |  Visto: 876 veces
Presenta: D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente, Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de D. José Carlos Millán

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 24''  |  Visto: 735 veces
Presenta: D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
D. José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Acto oficial de inauguración do XXVII Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía

Inauguración. Intervención de Dª. Sofía Godoy

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  2' 41''  |  Visto: 811 veces
Presenta: D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Dª. Sofía Godoy
concelleira de Servizos Sociais. Concello de Ourense

Inauguración. Intervención de D. Rosendo Fernández

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  5' 55''  |  Visto: 749 veces
Presenta: D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Rosendo Fernández
Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense

Inauguración. Intervención de Dª. Coro Piñeiro Vázquez

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  11' 43''  |  Visto: 796 veces
Presenta: D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
Dª. Coro Piñeiro Vázquez
Secretaria general de política social

Inauguración. Intervención de D. Virxilio Rodríguez Vázquez

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 17''  |  Visto: 773 veces
D. Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerreitor do Campus de Ourense, Universidade de Vigo

II Mesa de traballo. Cronicidade, sarcopenía e fraxilidade. Necesidades de coordinación sociosanitaria e abordaxe transdisciplinaria

Nutrición: Terapia e Dietética como tratamento en situacións especiais de cronicidade: demencias, sarcopenia, diarrea e úlceras por presión

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 58''  |  Visto: 806 veces
Dª. Sonia M. Barros Cerviño
Xeriatra Adxunta do Servizo de Xeriatría do Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo. Sergas.

Debate e Achegas á Mesa II

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  17' 12''  |  Visto: 834 veces
D. D Manuel Melero Brezo
Xeriatra Adxunto. Servizo de Xeriatría. Hospital Universitario Lucus AUgusti. Lugo. Sergas

III Mesa de traballo 6X6 ideas clave. Propostas para unha coordinación socio-sanitario necesaria: do inmediato a prézoo. Pensando

Perspectiva Social

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 25''  |  Visto: 807 veces
Presenta: D. Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
D.ª Maria José Vázquez Vázquez
Traballadora Social, CHOU

Perspectivas dende a rehabilitación funcional

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 49''  |  Visto: 885 veces
Presenta: D. Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
D. Rubén Grande González
Director do centro de Día de Oimbra. Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta. Prof. asociado da Universidade da Coruña

Perspectiva Psico-xerontolóxica

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  7' 03''  |  Visto: 769 veces
Presenta: D. Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
D. António M. Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto

Perspectivas en Atención de Enfermaría

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 57''  |  Visto: 764 veces
Presenta: D. Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Dª. Carmen Fernández Alvarez
D.U.E. en Enfermaría. Colaboradora de Centros socio-sanitarios. Atención primaria de Saúde. SERGAS

Perspectiva desde la Xeragogía. Educación e saúde

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  8' 17''  |  Visto: 880 veces
Presenta: D. Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
Dª. Rocio Castro Fontenla
Educadora Social do Centro de Día de Portas. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Perspectiva en Atención Médica

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  9' 38''  |  Visto: 764 veces
Presenta: D. Raquel Ramos Rodriguez
Pedagoga e educadora social , Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar
D. Luis A. Gonzalez Rodríguez
Director de Calidade de COSAGA

Debate e Achegas á mesa III

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  18' 19''  |  Visto: 793 veces
Modera D. José María Cancela Carral
Universidad de Vigo

III Conferencia-Coloquio

Envellecemento rural, lonxevidade e necesidades especificas

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  39' 49''  |  Visto: 722 veces
Presenta: D. Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
D. Jean-Michel Caudron
Consultor de Enxeñaría Xerontolóxica. París, Francia

Envellecemento rural, lonxevidade e necesidades especificas (Debate)

26 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  10' 27''  |  Visto: 733 veces
Presenta: D. Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
D. Jean-Michel Caudron
Consultor de Enxeñaría Xerontolóxica. París, Francia

Salón Marie Curie, Edificio Politécnico - Campus de Ourense

IV Mesa de traballo. Benestar Emocional e calidade de vida. Precisamos outros modelos de atención ou de apoio ás persoas?

Felicidade e vellez. Traballando coas emocións

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  14' 24''  |  Visto: 743 veces
Presenta: D. Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
D. Carlos Dosil Días
Psicólogo. Máster en Dirección de Programas e centros Socio sanitarios Xerontolóxico. Director Xerente do Complexo Terpéutico Xerontolóxico A Veiga. Profesor Asociado Universidade de Santiago de Compo

Estratexias familiares para o apoio e o benestar

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  14' 32''  |  Visto: 811 veces
Presenta: D. Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
D. Marcelo Eugenio Piña Morán
Dr. en Estudos Americanos, mención Pensamento e Cultura. Postdoutorado en Xerontolóxía social

Accións de coordinación social e termalismo saudable para a calidade de vida Área de Benestar

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  16' 16''  |  Visto: 728 veces
Presenta: D. Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
D. José Juan Cerdeira Lois
Director da UPD da Deputación de Ourense (Prácticas en empresas no estranxeiro)

Benestar e actividades físicas no envellecer saudable

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  2' 36''  |  Visto: 735 veces
Presenta: D. Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
D. Angel Casal Moldes
Lic. en Ciencias da Actividade física e o deporte. Fundación San Rosendo. Nigrán. Pontevedra

Benestar e actividades físicas no envellecer saudable (Continua)

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  15' 01''  |  Visto: 765 veces
Presenta: D. Antonio Manuel Fonseca
Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano. Universidade Católica Portuguesa. Porto
D. Angel Casal Moldes
Lic. en Ciencias da Actividade física e o deporte. Fundación San Rosendo. Nigrán. Pontevedra

Debate e Achegas á mesa IV

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  16' 05''  |  Visto: 711 veces
Modera Dª. Maria Augusta Pereira Mata
Instituto Politécnico Superior de Bragança

V mesa de traballo. Sociedade para o s. XXI. Como integrar Lonxevidade e romper estereotipos?

Well aging. Mitos, Iongevidad y cómo vivirla

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  19' 53''  |  Visto: 757 veces
Presenta: D José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
D. José Ignacio Quinaldo Martin
Universidad de Aveiro. Portugal

Estereotipos, edadismo e dereitos

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  17' 36''  |  Visto: 735 veces
Presenta: D José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
D. Carlos Alberto Leite Branco
Presidente de la Comssao de Proteçao l ldoso {CPI}. Associaçao Régional do Norte. Braga. Portugal

Intervención Xerontolóxica: Iniciativa Prometheus

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  11' 09''  |  Visto: 738 veces
Presenta: D José María Faílde Garrido
Vicerreitoría Campus Ourense, Universidade de Vigo
D. Miguel Angle Vázquez Vázquez
Xeriatra e Xerontólogo Social. Universidade de Vigo

Debate e Achegas á mesa V

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  13' 39''  |  Visto: 725 veces
Modera Dª. Isabel González-Abraldes Iglesias
Psicóloga. Centro Xeriátrico La Milagrosa

VI Conferencia coloquio clausura

Novos modelos de atención: Unidades Convivencia lles Xerontolóxicas

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  49' 05''  |  Visto: 770 veces
Presenta: D. José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Dª. Maria Teresa Sancho Castiello
Directora Científica de Fundación Matía Instituto

Lectura da acta dos premios outorgados durante o congreso

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  3' 09''  |  Visto: 742 veces
Presenta: D. José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Dª. Paula Mª Mañana Rendal
La Secretaria de la Sociedad Galega de Gerontología y Geriatría

Clausura: Intervención de José Carlos Millán Cañenti

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  3' 55''  |  Visto: 741 veces
D. José Carlos Millán Cañenti
Presidente de la sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Clausura: Intervención de José María Faílde

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  4' 04''  |  Visto: 856 veces
José María Faílde
Director da Área de Planificación do campus de Ourense, Universidade de Vigo

Clausura: Intervención Miguel Ángel Vázquez Vázquez

27 Xuño 2015
  Vídeo  |  Español  |  6' 15''  |  Visto: 803 veces
D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente, Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría