A divulgación científica como motor da actividade de I+D+i 1 Dec, 2016

Visto 988 veces

A divulgación científica como motor da actividade de I+D+i

Presentación

A Universidade de Vigo e a CRUE organizaron as XXIV Xornadas de investigación das universidades españolas que se desenvolveron os días 1 e 2 de decembro e nas que participaron vicerreitores e responsables dos servizos de xestión e administración da I+D do sistema universitario español.

Modera Dna Icíar Astiasarán Anchía
Vicerreitora de Investigación, Universidade de Navarra
D. José Ignacio Fernández Vera
Director Xeral, FECYT
Dna Rosa Capeáns Garrido
Directora do Departamento de Cultura Científica e da Innovación, FECYT
D. Juan Ignacio Pérez Iglesias
Coordinador da Cátedra de Cultura Científica, Universidade do País Vasco
Dna Elena Lázaro Real
Coordinadora da Unidade de Cultura Científica e Innovación, Universidade de Córdoba