Universais lingüísticos e leis da visión universal: a experiencia sensorial como construción perceptiva 18 Feb, 2010

Visto 3074 veces

Universais lingüísticos e leis da visión universal: a experiencia sensorial como construción perceptiva

Este proxecto foi levado a cabo para facer chegar ao público xordo unha serie de conferencias plenarias e presentacións de interese xeral mediante unha adaptación utilizando a lingua de signos.

D.ª Maite Fernández Urquiza
Universidade de Oviedo
D.ª Shirley Aguilar
Intérprete de lingua de signos