Soberanía alimentar 19 Set, 2011

Visto 2621 veces

Soberanía alimentar

Este curso tentará:
1. Que o alumnado sexa capaz de analizar críticamente o binomio riqueza/pobreza, na medida en que, construído históricamente non é estático e inevitable, senón que pode trasformarse de moitos xeitos.
2. Que comprenda os procesos de globalización económica e a configuración dun mundo polarizado e diverso.
3. Que relacione os procesos de desenvolvemento desigual e de reorganización territorial e a escala mundial e local.
4. Que tome conciencia activa do crecente proceso de pauperización do noso entorno inmediato.
5. Que adquira un compromiso solidario en favor dos empobrecidos e excluídos.

Dª. Lidia Senra Rodríguez
Sindicato Labrego Galego