Ensaio de Concentracións de Referencia para Metais Pesados (Cd, Cu, Pb E Zn) en Chans Agrícolas Mediterráneos Representativos Baixo Cultivos Hortícolas Controlados 26 Mar, 2009

Visto 5142 veces

Ensaio de Concentracións de Referencia para Metais Pesados (Cd, Cu, Pb E Zn) en Chans Agrícolas Mediterráneos Representativos Baixo Cultivos Hortícolas Controlados

Xornadas celebradas na Sala I do Edificio Miralles nas que numerosos investigadores de Ciencias da Terra expuxeron os proxectos nos que están traballando, como foron as fases que desenvolveron por o momento así como os resultados que obtiveron e as líneas futuras que poden tomar os seus proxectos.

D. Luis Recatala Boix
Investigador Principal, Universidade de Valencia