Itinerario formativo virtual en xénero


Introdución á perspectiva de xénero

Introdución á perspectiva de xénero

6 de feb. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (5' 54'')  |  Visto: 454 veces
Ponente: Águeda Gómez Suárez
Directora da Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo.

Tema 1: Presentación do itienrario Formativo virtual en xénero

6 de feb. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (40'')  |  Visto: 378 veces
Ponente: Águeda Gómez Suárez
Directora da Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo.

Tema 2. Historia da teoría feminista

6 de feb. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (5' 49'')  |  Visto: 325 veces
Ponente: Mª Ángeles Villar Lemos
Técnica de apoio dos programas F.I.E., Universidade de Vigo

Tema 3. Normas básicas para a linguaxe inclusiva

6 de feb. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (6' 28'')  |  Visto: 256 veces
Ponente: Águeda Gómez Suárez
Directora da Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo.

A sostenibilidade da vida no centro. Conciliación e corresponsabilidade

Presentación do módulo A sostenibilidade da vida no centro. Conciliación e corresponsabilidade

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (1' 05'')  |  Visto: 126 veces
Ponente: Emma Rodríguez Rodríguez
Departamento de Derecho Público Especial, Uniersidade de Vigo

Tema 1: Normativa e lexislación europea, estatal e autonómica

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (8' 12'')  |  Visto: 144 veces
Ponente: Emma Rodríguez Rodríguez
Departamento de Derecho Público Especial, Uniersidade de Vigo

Tema 2: As organizacións “cegas” ao xénero e as súas consecuencias

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (4' 22'')  |  Visto: 95 veces
Ponente: Emma Rodríguez Rodríguez
Departamento de Derecho Público Especial, Uniersidade de Vigo

Tema 3: Prevención de riscos laborais e xénero: maternidade e lactación entre outros

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (5' 57'')  |  Visto: 94 veces
Ponente: Emma Rodríguez Rodríguez
Departamento de Derecho Público Especial, Uniersidade de Vigo

O acoso sexual e acoso en función do sexo: unha xustiza invisible

Presentación do módulo O acoso sexual e acoso en función do sexo: unha xustiza invisible

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (1' 34'')  |  Visto: 133 veces
Ponente: Yolanda Rodríguez Castro
Profesora do Departamento de Análise e intervención psicosocioeducativa, Universidade de Vigo

Tema 1: Da violencia sexual ao acoso sexual e acoso en función de sexo: concepto, tipoloxía. Vítimas e raíces

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (10' 16'')  |  Visto: 153 veces
Ponente: Yolanda Rodríguez Castro
Profesora do Departamento de Análise e intervención psicosocioeducativa, Universidade de Vigo

Tema 2: Diagnóstico de acoso sexual e por razón de sexo na Universidade de Vigo

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (6' 48'')  |  Visto: 125 veces
Ponente: Yolanda Rodríguez Castro
Profesora do Departamento de Análise e intervención psicosocioeducativa, Universidade de Vigo

Tema 3: Protocolo marco de actuación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón de sexo da Universidade de Vigo

18 de dec. de 2019
  Vídeo  |  Galego  (10' 40'')  |  Visto: 108 veces
Ponente: Yolanda Rodríguez Castro
Profesora do Departamento de Análise e intervención psicosocioeducativa, Universidade de Vigo

A perspectiva de xénero na educación

Presentación do módulo A perspectiva de xénero na educación

29 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (1' 36'')  |  Visto: 183 veces
Ponente: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)
Ponente: Iria Vázquez Silva
Profesora de Socioloxía, Universidade de Vigo

Tema 1. A coeducación. Boas prácticas

29 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (10' 57'')  |  Visto: 190 veces
Ponente: Iria Vázquez Silva
Profesora de Socioloxía, Universidade de Vigo

Tema 2. A prevención da violencia de xénero no ámbito escolar

29 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (7' 58'')  |  Visto: 148 veces
Ponente: Iria Vázquez Silva
Profesora de Socioloxía, Universidade de Vigo

Tema 3. A invisibilización e o sexismo na historia da ciencia como mecanismo de exclusión das mulleres

29 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (16' 28'')  |  Visto: 149 veces
Ponente: María Álvarez Lires
Profesora asociada do Departamento de Didácticas Especiais (Ciencias Experimentais)

Normativa básica de xénero

Presentación do módulo Normativa básica de xénero

30 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (1' 23'')  |  Visto: 94 veces
Ponente: Inma Valeije
Profesora Titular de Dereito Penal, Universidade de Vigo

Tema 1. A tutela penal da violencia de xénero: da indiferenza a á tolerancia 0

30 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (7' 00'')  |  Visto: 105 veces
Ponente: Inma Valeije
Profesora Titular de Dereito Penal, Universidade de Vigo

Tema 2. O Convenio de Istambul e Medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

30 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (11' 24'')  |  Visto: 90 veces
Ponente: Inma Valeije
Profesora Titular de Dereito Penal, Universidade de Vigo

Tema 3. A Lei 14/2011 do 1 de xuño da Ciencia , a Tecnoloxía xa Innovación e a perspectiva de xénero como unha categoría Transversal

30 de xan. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (7' 26'')  |  Visto: 72 veces
Ponente: Inma Valeije
Profesora Titular de Dereito Penal, Universidade de Vigo

O xénero e o sexo no século XXI

Presentación do módulo O xénero e o sexo no século XXI

21 de xuño de 2020
  Vídeo  |  Galego  (3' 19'')  |  Visto: 45 veces
Ponente: Beatriz Suárez Briones
Profesora, Universidade de Vigo

Módulo 1

21 de xuño de 2020
  Vídeo  |  Galego  (5' 56'')  |  Visto: 44 veces
Ponente: Beatriz Suárez Briones
Profesora, Universidade de Vigo

Módulo 2

21 de xuño de 2020
  Vídeo  |  Español  (9' 53'')  |  Visto: 37 veces
Ponente: Beatriz Suárez Briones
Profesora, Universidade de Vigo

Módulo 3

21 de xuño de 2020
  Vídeo  |  Español  (11' 48'')  |  Visto: 39 veces
Ponente: Beatriz Suárez Briones
Profesora, Universidade de Vigo

Masculinidades

Módulo 1

21 de set. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (5' 53'')  |  Visto: 11 veces
Ponente: Jorge García Marín
Universidade de Santiago de Compostela.

Módulo 2

21 de set. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (4' 20'')  |  Visto: 10 veces
Ponente: Jorge García Marín
Universidade de Santiago de Compostela.

Módulo 3

21 de set. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (5' 33'')  |  Visto: 7 veces
Ponente: Jorge García Marín
Universidade de Santiago de Compostela.

A inclusión da perspectiva e a análise de xénero/sexo na investigación e a innovación

Presentación do módulo A inclusión da perspectiva e a análise de xénero/sexo na investigación e a innovación

6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Español  (1' 46'')  |  Visto: 74 veces

Tema 1. Perspectiva e análise de xénero na investigación e principais sesgos sexistas

A inclusión da perspectiva e a análise de xénero/sexo na investigación e a innovación
6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (9' 19'')  |  Visto: 82 veces
Ponente: Capitolina Díaz Martínez
Socióloga española especializada en Socioloxía da Educación, Socioloxía do Xénero e Metodoloxía das Ciencias Sociais

Tema 2. A inclusión da análise de xénero/sexo nas CCSS e Humanidades e nas Ciencias da Vida

A inclusión da perspectiva e a análise de xénero/sexo na investigación e a innovación
6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (10' 14'')  |  Visto: 61 veces

Tema 3. A inclusión da análise de xénero/sexo nas ciencias ambientais e a tecnoloxía

A inclusión da perspectiva e a análise de xénero/sexo na investigación e a innovación
6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (10' 07'')  |  Visto: 48 veces

Pensar o amor no século XXI

Presentación do curso Pensar o amor no século XXI

6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (5' 11'')  |  Visto: 13 veces
Ponente: Luisa Abad
Pedagoga
Ponente: Chis Oliveira
Catedrática de Filosofía
Ponente: Amada Traba
Socióloga e docente de socioloxía da educación, Universidade de Vigo

Tema 1. A aprendizaxe do amor

6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (9' 21'')  |  Visto: 13 veces
Ponente: Luisa Abad
Pedagoga
Ponente: Chis Oliveira
Catedrática de Filosofía
Ponente: Amada Traba
Socióloga e docente de socioloxía da educación, Universidade de Vigo

Tema 2. A construción amorosa na sociedade patriarcal

6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (9' 36'')  |  Visto: 8 veces
Ponente: Luisa Abad
Pedagoga
Ponente: Chis Oliveira
Catedrática de Filosofía
Ponente: Amada Traba
Socióloga e docente de socioloxía da educación, Universidade de Vigo

Tema 3. Aprender a benamar: á procura dun modelo alternativo

6 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (11' 50'')  |  Visto: 5 veces
Ponente: Luisa Abad
Pedagoga
Ponente: Chis Oliveira
Catedrática de Filosofía
Ponente: Amada Trabada Díaz
Profesora de Socioloxía, Universidade de Vigo

Mulleres e Ciencia

Presentación del curso 'Mulleres e Ciencia'

21 de out. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (1' 34'')  |  Visto: 57 veces
Ponente: Encina Calvo-Iglesias
Profesora titular física aplicada, Universidade de Santiago de Compostela

Mulleres e Ciencia

Módulo 1
21 de out. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (7' 18'')  |  Visto: 58 veces
Ponente: Encina Calvo-Iglesias
Profesora titular física aplicada, Universidade de Santiago de Compostela

As mulleres que nos levaron a Lúa

Módulo 2
21 de out. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (9' 16'')  |  Visto: 43 veces
Ponente: Nieves Lorenzo
Profesora do departamento de Física Aplicada e investigadora do grupo EPHYSLAB (Environmental Physics Laboratory), Universidade de Vigo

Matemáticas, esas descoñecidas.

Módulo 3
21 de out. de 2020
  Vídeo  |  Galego  (11' 27'')  |  Visto: 41 veces
Ponente: Amelia Verdejo Rodríguez
Profesora titular de matemáticas xubilada. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo

Prostitución

Presentación do curso Prostitución

16 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Español  (41'')  |  Visto: 0 veces
Ponente: Rosa Cobo Bedía
Profesora Socioloxía de Xénero, Universidade de A Coruña

Tema 1. A industria da explotación sexual

16 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Español  (9' 15'')  |  Visto: 15 veces
Ponente: Rosa Cobo Bedía
Profesora Socioloxía de Xénero, Universidade de A Coruña

Tema 2. La prostitución

16 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Español  (6' 30'')  |  Visto: 10 veces
Ponente: Rosa Cobo Bedía
Profesora Socioloxía de Xénero, Universidade de A Coruña

Tema 3. As economías ilegais. A prostitución

16 de nov. de 2020
  Vídeo  |  Español  (13' 16'')  |  Visto: 6 veces
Ponente: Rosa Cobo Bedía
Profesora Socioloxía de Xénero, Universidade de A Coruña

Pornografía

Tema 1 - Masculinidade e sexualidade masculina

16 de nov. de 2020
Ponente: Mónica Alario Gavilán
Doutora Internacional en Estudos Interdisciplinares de Xénero

Tema 2 - As dúas estratexias da pornografía na reprodución da violencia sexual

16 de nov. de 2020
Ponente: Mónica Alario Gavilán
Doutora Internacional en Estudos Interdisciplinares de Xénero

Tema 3 - O tema central da pornografía

16 de nov. de 2020
Ponente: Mónica Alario Gavilán
Doutora Internacional en Estudos Interdisciplinares de Xénero

Dimensión de xénero nos proxectos de I+D+i

Introdución ao módulo Dimensión de xénero nos proxectos de I+D+i

23 de dec. de 2020
  Vídeo  |  Español  (1' 56'')  |  Visto: 41 veces
Ponente: Soledad Torres
Doutora en Telecomunicación, Universidade de Vigo

Tema 1. Motivación, obstáculos e ferramentas

23 de dec. de 2020
  Vídeo  |  Español  (5' 40'')  |  Visto: 41 veces
Ponente: Soledad Torres
Doutora en Telecomunicación, Universidade de Vigo

Tema 1. Casos de estudo (I)

23 de dec. de 2020
  Vídeo  |  Español  (7' 27'')  |  Visto: 25 veces
Ponente: Soledad Torres
Doutora en Telecomunicación, Universidade de Vigo

Tema 3. Casos de estudo (II)

23 de dec. de 2020
  Vídeo  |  Español  (6' 01'')  |  Visto: 22 veces
Ponente: Soledad Torres
Doutora en Telecomunicación, Universidade de Vigo

Políticas Públicas de Igualdade

11 de xan. de 2021
  Vídeo  |  Español  (12' 00'')  |  Visto: 21 veces
Ponente: Laura Seara Sobrado
Avogada e exdirectora do Instituto da Muller