Quenda de preguntas. Opcións reais e economía sostible: aplicación ao sector da acuicultura galega 3 de mar. de 2022

Visto 16 veces

Quenda de preguntas. Opcións reais e economía sostible: aplicación ao sector da acuicultura galega

A presente tese doutoral está enmarcada dentro do campo da economía financeira, concretamente no campo da valoración de empresas. As condicións actuais dos mercados, onde a incerteza xoga un rol fundamental, conlevan a que o marco da toma de decisións requira dun enfoque que teña en conta a flexibilidade de xestión. É por iso que, o obxectivo desta tese é profundar na área da valoración de empresas mediante a metodoloxía de Opcións Reais, particularmente, no sector da acuicultura galega. Para a consecución deste obxectivo, nesta tese desenvolvéronse dous casos de estudo ligados a este sector.

Raisa Pérez Vas
Contratada *predoctoral. Departamento Economía *financeira e *contabilidade, Universidade de Vigo