MOOC Introducción curso Xogo sen tronos: literatura, corte e Tenorios románticos

Plató Polimedia, UvigoTV


MOOC Juego sin tronos: literatura, corte y Tenorios románticos

16/12/2014
Montserrat Ribao Pereira
Profesora Titular de Literatura Española na Universidade de Vigo e membro do Grupo de Investigación Edicións e Estudos de Literatura Española (e-LITE) desta