MOOC Introducción curso Xogo sen tronos: literatura, corte e Tenorios románticos

Plató Polimedia, UvigoTV


MOOC Juego sin tronos: literatura, corte y Tenorios románticos

16 de dec. de 2014
Montserrat Ribao Pereira
Profesora de Literatura Española na Universidade de Vigo e membro do Grupo de Innovación Docente ALITES da mesma