Master Semipresencial en Valoración, Gestión e Protección do Patrimonio Cultural

Plató Polimedia, UvigoTV


Master Semipresencial en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural

Historia + Tecnoloxía + Conservación + Comunidade + Coñecemento
18 de xul. de 2014
Ponente: Beatriz Comendador Rey
Vicedecana da Facultade de Historia do Campus de Ourense, Facultade de Historia, Universidade de Vigo