Taller Wi-Fi: Constrúe unha antena vertical omnidireccional

Sala II, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Obradoiro organizado por GALPon (Grupo de Amigos do LINUX de Pontevedra)


Wireless Fidelity. Omnidireccional Colinear

17 de mar. de 2006
Estela Mary Arbolella
UYLUG - GALPon