Máster Neurociencia

Estructura e Función das Células Nerviosas

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Introducción ó estudio electrofisiolóxico das células nerviosas

25/11/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Situación Iónica e Toxinas Bloqueantes

26/11/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Tema 12: Potencial de reposo, potencial de acción e potenciales electrónicos

02/12/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Propiedades Pasivas e Potencial de acción

03/12/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Potenciales de Acción

09/12/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Propagación Pasiva de Potenciales. Constante de Espacio.

09/12/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Tema13: Integración Sináptica

10/12/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.

Tema 14: Células da Glía

16/12/2008
José Antonio Lamas Castro
Profesor, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo.