CURSO PAS: Docencia EEES

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Primeira sesión

1 de xul. de 2009
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Segunda sesión

2 de xul. de 2009
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Terceira sesión

2 de xul. de 2009
José Luis Gómez Reboiro
Xefe de Servicio de Xestión de Estudos de Posgrao, Universidade de Vigo

Cuarta sesión

3 de xul. de 2009
José Luis Gómez Reboiro
Xefe de Servicio de Xestión de Estudos de Posgrao, Universidade de Vigo