Experiencias de adaptación ao EEES en titulacions da Universidade de Vigo.

Salón de Actos, Escola de Enxeñería Industrial. Sede Campus - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Inaguración da xornada.

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Galego  (12' 30'')  |  Visto: 4714 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Carmen García Mateo
Vicerreitora de Titulacións e Converxencia Europea

Intervención de Dª. Inmaculada Prieto Jiménez

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (4' 59'')  |  Visto: 5441 veces
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Adaptación ao EEES na titualación de Historia.

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (23' 37'')  |  Visto: 3856 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Francisco Javier Pérez
Vicedecano da facultade de Historia.

Evolucións de tres aspectos básicos da experiencia de adaptación ao EEES da Facultade de Biolixía.

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (28' 21'')  |  Visto: 4679 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Pedro Pablo Gallego Veigas
Decano da Facultade de Bioloxía de Vigo

Quenda de Preguntas

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (7' 16'')  |  Visto: 4222 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Agunhas particularidades do plan de adaptación ao EEES da titulación de Química.

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Galego  (28' 39'')  |  Visto: 4017 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Luis Muñoz López
Decano da Facultade de Química, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas.

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Galego  (16' 08'')  |  Visto: 3961 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Experiencia da adaptación ao EEES na titulación de Fisioterapia. A realidade das prácticas clínicas

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Galego  (22' 18'')  |  Visto: 4161 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Manuel Gutiérrez Nieto
Director da Escola Universitaria de Fisioterapia, Universidade de Vigo

Adaptación da docencia ao EEES: Xestión de Activivades

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (31' 23'')  |  Visto: 4784 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Sara Menor Conde
Docente da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Universidade de Vigo

Adaptación da docencia ao EEES: Xestión de Activivades

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (13' 15'')  |  Visto: 4338 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
María de la Cruz Del Río Rama
Docente da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Universidade de Vigo

Adaptación da docencia ao EEES: Xestión de Activivades

Quenda de Preguntas
25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (4' 14'')  |  Visto: 3763 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo

Relación traballo presencial-traballo autónomo do alumno. Seguimento e avaliación

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (22' 09'')  |  Visto: 3035 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Juan Carlos Meana
Secretario da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo

Relación traballo presencial-traballo autónomo do alumno. Seguimento e avaliación

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (15' 29'')  |  Visto: 4573 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Juan Loeck
Director do departamento de escultura, Universidade de Vigo

O plan de Acción Tutorial

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (30' 59'')  |  Visto: 4916 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo
Alfonso Gutiérrez Santiago
Docente da Facultade de Ciencias da actividade Física e do Deporte, Universidade de Vigo

Quenda de Preguntas e Despedida

25 de abr. de 2008
  Vídeo  |  Español  (4' 44'')  |  Visto: 4000 veces
Presenta: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora da Área de Adaptación ao EEES, Universidade de Vigo