Presentacións dos alumnos de Instalación de Sistemas de Automatización e Datos - ISAD Curso 2013/2014

Escola de Enxeñería Industrial. Universidade de Vigo

O material multimedia aquí presentado foi realizado como traballo da asignatura de "Instalación de Sistemas de automatización e datos". Curso 2013/2014. Os contidos aquí presentados poden ser inexactos ao tratarse de traballos evaluables e non supervisados polo profesor.