Curso de introdución ao HRS4r


Presentación de obxectivos e benvida

7 de maio de 2019
Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación, Universidade de Vigo

A estratexia HRS4R da Comisión Europea: a Carta do investigador/a e o Código de Conducta

7 de maio de 2019
Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

Rolda de preguntas. A estratexia HRS4R da Comisión Europea: a Carta do investigador/a e o Código de Conducta

7 de maio de 2019
Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

Presentación do Plan de acción da Universidade de Vigo

14 de maio de 2019
Ana María Bernabeu Tello
Directora da Área de Investigación da Universidade de Vigo

O aliñamento da Estratexia HRS4R coa Axenda 2030

14 de maio de 2019
Xosé María Mahou Lago
Doutor en Ciencias Políticas e da Administración e profesor contratado doutor do Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía da Universidade de Vigo, dirixe o Máster de Dirección Pública e Liderazgo Institucional.

Presentación das ferramentas OTMR. Leccións aprendidas e boas prácticas internacionais

14 de maio de 2019
Marta Arregui García-Miguel
Vicexerencia de Investigación e Política Académica, Universidade Complutense de Madrid

Rolda de peguntas. Presentación das ferramentas OTMR. Leccións aprendidas e boas prácticas internacionais

14 de maio de 2019

A HRS4R no contexto das políticas de calidade da Universidade de Vigo

8 de maio de 2019
José Miguel Dorribo Rivera
Técnico Superior de Calidade, Universidade de Vigo

Roldad de preguntas. A HRS4R no contexto das políticas de calidade da Universidade de Vigo

8 de maio de 2019
José Miguel Dorribo Rivera
Técnico Superior de Calidade, Universidade de Vigo

Presentación e exercicio práctico en base ao Researcher Development Framework Planner-Crag Vitae

8 de maio de 2019
Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

Conclusións do exercicio práctico en base ao Researcher Development Framework Planner-Crag Vitae

8 de maio de 2019
Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

O impacto da HRS4R nas universidades I: cambios de cultura I

14 de maio de 2019
Lluis Rovira i Pato
director de CERCA y avaliador e formador de avaliadores da Estratexia HRS4R da Comisión Europea.

O impacto da HRS4R nas universidades I: cambios de cultura II

8 de maio de 2019
luis Rovira i Pato
Director de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Rolda de preguntas. O impacto da HRS4R nas universidades I: cambios de cultura

8 de maio de 2019
Lluis Rovira i Pato
director de CERCA y avaliador e formador de avaliadores da Estratexia HRS4R da Comisión Europea.

Impacto da HRS4R nas universidades II: Retos dos recursos humanos de I+D en Europa

8 de maio de 2019
Lluis Rovira i Pato
director de CERCA y avaliador e formador de avaliadores da Estratexia HRS4R da Comisión Europea.