Curso de introdución ao HRS4r


Presentación de obxectivos e benvida

7 de maio de 2019
Vicerreitora de Investigación, Universidade de Vigo

A estratexia HRS4R da Comisión Europea: a Carta do investigador/a e o Código de Conducta

7 de maio de 2019
Relator/a: Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

Rolda de preguntas. A estratexia HRS4R da Comisión Europea: a Carta do investigador/a e o Código de Conducta

7 de maio de 2019
Relator/a: Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

Presentación do Plan de acción da Universidade de Vigo

14 de maio de 2019
Relator/a: Ana María Bernabeu Tello
Directora da Área de Investigación da Universidade de Vigo

O aliñamento da Estratexia HRS4R coa Axenda 2030

14 de maio de 2019
Relator/a: Xosé María Mahou Lago
Doutor en Ciencias Políticas e da Administración e profesor contratado doutor do Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía da Universidade de Vigo, dirixe o Máster de Dirección Pública e Liderazgo Institucional.

Presentación das ferramentas OTMR. Leccións aprendidas e boas prácticas internacionais

14 de maio de 2019
Relator/a: Marta Arregui García-Miguel
Vicexerencia de Investigación e Política Académica, Universidade Complutense de Madrid

Rolda de peguntas. Presentación das ferramentas OTMR. Leccións aprendidas e boas prácticas internacionais

14 de maio de 2019

A HRS4R no contexto das políticas de calidade da Universidade de Vigo

8 de maio de 2019
Relator/a: José Miguel Dorribo Rivera
Técnico Superior de Calidade, Uniersidade de Vigo

Roldad de preguntas. A HRS4R no contexto das políticas de calidade da Universidade de Vigo

8 de maio de 2019
Relator/a: José Miguel Dorribo Rivera
Técnico Superior de Calidade, Uniersidade de Vigo

Presentación e exercicio práctico en base ao Researcher Development Framework Planner-Crag Vitae

8 de maio de 2019
Relator/a: Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

Conclusións do exercicio práctico en base ao Researcher Development Framework Planner-Crag Vitae

8 de maio de 2019
Relator/a: Lorena Muñoz Vivas
Socia Directora de Effectia Consulting

O impacto da HRS4R nas universidades I: cambios de cultura I

14 de maio de 2019
Relator/a: Lluis Rovira i Pato
Director de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

O impacto da HRS4R nas universidades I: cambios de cultura II

8 de maio de 2019
Relator/a: luis Rovira i Pato
Director de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Rolda de preguntas. O impacto da HRS4R nas universidades I: cambios de cultura

8 de maio de 2019
Relator/a: Lluis Rovira i Pato
Director de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Impacto da HRS4R nas universidades II: Retos dos recursos humanos de I+D en Europa

8 de maio de 2019
Relator/a: Lluis Rovira i Pato
Director de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)