Axenda 2030. Programa de formación e voluntariado

Plató Polimedia, UvigoTV


Presentación

30 de maio de 2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 1. Comprendendo a Axenda 2030

30 de maio de 2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 2. As persoas

30 de maio de 2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 3. O planeta

30 de maio de 2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 4. As persoas e o planeta

30 de maio de 2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo