Axenda 2030. Programa de formación e voluntariado

Plató Polimedia, UvigoTV


Presentación

30/05/2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 1. Comprendendo a Axenda 2030

30/05/2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 2. As persoas

30/05/2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 3. O planeta

30/05/2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo

Módulo 4. As persoas e o planeta

30/05/2019
Eva López Quiroga
Docente do Curso Axenda 2030. Axentes do cambio, Universidade de Vigo