Presentación do proxecto europeo Atlantic-POSitiVE (Conservation of Atlantic Pollination services and control of the invasive species vespa velutina)

Con tres anos de duración, e un orzamento de 2,3 millóns de euros, Vigo participa, xunto cunha trintena de socios de España, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda

Sala de xuntas, Edificio Ernestina Otero - Campus de Vigo (Lagoas-Marcosende)


O obxectivo do proxecto é “contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do desenvolvemento de métodos conxuntos en toda a área atlántica ao tempo que se tratará de frear a expansión da velutina e, en especial, de minimizar os impactos que esta especie invasora ten sobre os ecosistemas, sobre as actividades económicas e sobre a sociedade en xeral, xa que é un importante disruptor das actividades da contorna rural”

3 de xul. de 2019
Reitor, Universidade de Vigo
Sandra Rojas Nossa
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Universidade de Vigo

A finalidade é tratar de coñecer “cales son os condicionantes biolóxicos que explican a evolución desta invasión para despois poder contestar ás preguntas que nos fai a sociedade sobre en que medida a chegada deste organismos vai afectar ás nosas vidas”

3 de xul. de 2019
Reitor, Universidade de Vigo
Xulio Maside
Deparatamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría, Universidade de Santiago de Compostela

Destaca esta colaboración transnacional, “xa que a avespa velutina non ten fronteiras”

3 de xul. de 2019
Reitor, Universidade de Vigo
Alberto Moreira Baptista
Pro-reitor para a Área dos Projetos Estruturantes, UTAD

Esta iniciativa é froito de “esforzos para coordinar as colaboracións previas das universidades e artellar un consorcio internacional, no que tamén están stakeholders, actores sociais e administracións públicas”

3 de xul. de 2019
Reitor, Universidade de Vigo
Valerià Paül
Director, Fundación CEER

“Un proxecto de grande interese social e económico para toda a área atlántica”

3 de xul. de 2019
Reitor, Universidade de Vigo