Retos da economía circular para o lexislador tributario


Retos da economía circular para o lexislador tributario

20/09/2019
Jaime Aneiros Pereira
Profesor de Dereito tributario, Facultade de Dereito Económico, Universidade de Vigo