KET-4F GAS


Proxecto KET-4F GAS

Redución do Impacto Ambiental dos Gases Fluorados no espazo Sudoe mediante Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais. Cofinaciado polo Programa Interreg Sudoe
27 de out. de 2021