Plan de Xestión de datos: Por que, para que e como?

Sala I, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Presentación de Inmaculada Aleixos Borrás

1 de out. de 2021
Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación, Universidade de Vigo
Inmaculada Aleixos Borrás
ERC Advanced Grant Research Technician and Project Manager, Universitat de València

Plan de Xestión de datos: Por que, para que e como? Parte I

1 de out. de 2021
Inmaculada Aleixos Borrás
ERC Advanced Grant Research Technician and Project Manager, Universitat de València

Plan de Xestión de datos: Por que, para que e como? Parte II

1 de out. de 2021
Inmaculada Aleixos Borrás
ERC Advanced Grant Research Technician and Project Manager, Universitat de València

Plan de Xestión de datos: Por que, para que e como? Parte III

1 de out. de 2021
Inmaculada Aleixos Borrás
ERC Advanced Grant Research Technician and Project Manager, Universitat de València