Conferencias e Accións Formativas de Innovación Docente

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade I (Parte I)

19 de abr. de 2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade I (Parte II)

19 de abr. de 2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade II (Parte I)

20 de abr. de 2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade II (Parte II)

20 de abr. de 2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade III (Parte I)

21 de abr. de 2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade III (Parte II)

21 de abr. de 2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES I (Parte I)

11 de maio de 2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES I (Parte II)

11 de maio de 2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES II (Parte I)

11 de maio de 2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES II (Parte II)

11 de maio de 2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES III (Parte I)

12 de maio de 2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES III (Parte II)

12 de maio de 2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA