Laudatio

On the occasion of awarding the title of Honorary Professor of Alexandru Ioan Cuza University

IASI, Rumanía


Laudatio

On the occasion of awarding the title of Honorary Professor of Alexandru Ioan Cuza University
25 de nov. de 2010
Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo