CURSO PAS: Básico xestión de persoal

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Primeira sesión

7 de xuño de 2010
Tino Barreiro
Profesor asociado de dereito administrativo, Universidade de Vigo

Segunda sesión

9 de xuño de 2010
Francisca Fernández Prol
Profesora de dereito do traballo e da seguridade social, Universidade de Vigo

Terceira sesión

10 de xuño de 2010
Belén Fernández Docampo
Profesora de dereito do traballo e da seguridade social, Universidade de Vigo

Cuarta sesión

10 de xuño de 2010
Marta Fernández Prieto
Profesora de dereito do traballo e da seguridade social, Universidade de Vigo

Quinta sesión

11 de xuño de 2010
Marta Fernández Prieto
Profesora de dereito do traballo e da seguridade social, Universidade de Vigo