La contratación del sector público

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Contratación do sector público

2 de feb. de 2009
Isabel Novo
Letrada da Xunta de Galicia
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

Contratación do sector público

3 de feb. de 2009
Manuel Pillado
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

A preparación dos contratos.

4 de feb. de 2009
Beatriz Allegue Requeijo
Letrada-Xefe do Gabinete de Asesoramento e Apoio á Actualización Normativa, Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

Adxudicación dos contratos o sector público.

5 de feb. de 2009
Joaquin Macho Canales
Corpo de Letrados da Xunta de Galicia
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

Efectos, cumplimentos e extención dos contratos administrativos.

9 de feb. de 2009
Jose María Barreiro
Letrado, SERGAS
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

Contratos de obra e colaboración do sector público co sector privado.

10 de feb. de 2009
Manuel Pillado
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

Contratos de xestión de servizos públicos e suministracións.

11 de feb. de 2009
Joaquin Macho Canales
Corpo de Letrados da Xunta de Galicia
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica

O contrato de servizos.

13 de feb. de 2009
Isabel Novo
Letrada da Xunta de Galicia
Organiza: Jesús Bello Condide
Xefe do servizo de contratación e xestión económica