La contratación del sector público

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Contratación do sector público

02/02/2009
Isabel Novo
Letrada da Xunta de Galicia

Contratación do sector público

03/02/2009
Manuel Pillado

A preparación dos contratos.

04/02/2009
Beatriz Allegue Requeijo
Letrada-Xefe do Gabinete de Asesoramento e Apoio á Actualización Normativa, Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Adxudicación dos contratos o sector público.

05/02/2009
Joaquin Macho Canales
Corpo de Letrados da Xunta de Galicia

Efectos, cumplimentos e extención dos contratos administrativos.

09/02/2009
Jose María Barreiro
Letrado, SERGAS

Contratos de obra e colaboración do sector público co sector privado.

10/02/2009
Manuel Pillado

Contratos de xestión de servizos públicos e suministracións.

11/02/2009
Joaquin Macho Canales
Corpo de Letrados da Xunta de Galicia

O contrato de servizos.

13/02/2009
Isabel Novo
Letrada da Xunta de Galicia