La contratación del sector público

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Contratación do sector público

02 Febreiro 2009
Isabel Novo
Letrada da Xunta de Galicia

Contratación do sector público

03 Febreiro 2009
Manuel Pillado

A preparación dos contratos.

04 Febreiro 2009
Beatriz Allegue Requeijo
Letrada-Xefe do Gabinete de Asesoramento e Apoio á Actualización Normativa, Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Adxudicación dos contratos o sector público.

05 Febreiro 2009
Joaquin Macho Canales
Corpo de Letrados da Xunta de Galicia

Efectos, cumplimentos e extención dos contratos administrativos.

09 Febreiro 2009
Jose María Barreiro
Letrado, SERGAS

Contratos de obra e colaboración do sector público co sector privado.

10 Febreiro 2009
Manuel Pillado

Contratos de xestión de servizos públicos e suministracións.

11 Febreiro 2009
Joaquin Macho Canales
Corpo de Letrados da Xunta de Galicia

O contrato de servizos.

13 Febreiro 2009
Isabel Novo
Letrada da Xunta de Galicia