CURSO PAS: Prevención riscos laborais

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles so para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Persoal informática

8 de out. de 2010
Lucia Botana
Organiza: Margarita González Hernández
Xefa da Sección de Emprego e Programas

Personal biblioteca

13 de out. de 2010
María José Montero Vilariño
Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Universidade de Vigo
Organiza: Margarita González Hernández
Xefa da Sección de Emprego e Programas