II Xornada de Empresas TICs Galicia-Norte de Portugal

 
Xornada dirixida a microempresas, pemes, universitarios e grandes compañías do sector TIC. Ten coma obxectivo analizar as tendencias de externalización e servicios dende a óptica da oferta e a demanda. A Xornada pretende servir de punto de encontro para que os empresarios debatan sobre experiencias e estratexias comerciais que contribúan a dinamizar o sector TIC da eurorexión Galicia-Norte de Portugal.

O cambio no mercado das TIC: novos retos e oportunidades

6 de out. de 2005
Juan Gascón
Director de Telecomunicacións de I+D+i, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información e Telecomunicacións (AETIC)

O cambio no mercado das TIC: novos retos e oportunidades

6 de out. de 2005
Pablo Carro
Responsable, Sistemas de Información de ROBERTO VERINO

O cambio no mercado das TIC: novos retos e oportunidades

6 de out. de 2005
David Guitián
Responsable, Sistemas de Información de FADESA (Sector Inmobiliario)

O cambio no mercado das TIC: novos retos e oportunidades

6 de out. de 2005
Rogelio Fernández
Responsable de Sistemas de Información, COMUNITEL (Sector Telecomunicacións)

O cambio no mercado das TIC: novos retos e oportunidades

6 de out. de 2005
Bernardo Nebreda
Responsable de Sistemas de Información, FAURECIA (Sector Automóbil)