Taller-seminario redacción de propostas VII Programa MARCO

Paraninfo, Reitoria da Universidade de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas-Marcosende)


Aspectos da propiedade industrial intelectual no VII Programa MARCO

Taller-seminario redacción de propostas VII Programa MARCO
29 Setembro 2007
Theodoros Stamatiadis
IPR Helpdesk