I Xornada de Innovación Educativa na Universidade. 2006

Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa

A titorización grupal como estratexia innovadora

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (22' 25'')  |  Visto: 3835 veces
Carmen Ricoy Lorenzo
Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

As actividades manipulativas como ferramenta de aprendizaxe no ámbito científico-tecnolóxico

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (15' 45'')  |  Visto: 4058 veces
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo

Divulgar para ensinar matemáticas

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (18' 29'')  |  Visto: 4011 veces
Miguel A. Mirás Calvo
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo

Estatística en turismo. Experiencia adaptada ao EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (9' 44'')  |  Visto: 3740 veces
Carlos Filiberto González Salgueiro
Ex-Director, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense, Universidade de Vigo

A metodoloxía da aprendizaxe-servizo en materias relacionadas coa xestión das organizacións

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (19' 48'')  |  Visto: 4181 veces
Roberto Carballo Meiriño
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense

Experiencias de estudantes en radio, televisión e webs

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (15' 32'')  |  Visto: 3427 veces
María Lameiras Fernández
Catedrática de estudos de xénero e sexualidade, Universidade de Vigo

Experiencia piloto da aplicación de créditos ECTS ás materias de 4º curso da orientación de Biotecnoloxía

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (21' 57'')  |  Visto: 3322 veces
Paloma Morán
Facultade de Bioloxía Vigo

Uso de axentes conversacionais como titores virtuais no asesoramento de estudantes

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (19' 40'')  |  Visto: 3465 veces
Juan Carlos González Moreno
Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense

Utilización de Blogs e wikis na docencia universitaria de sistemas multiaxente

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (20' 23'')  |  Visto: 3964 veces
Pedro Cuesta Morales
Profesor da Escola superior de Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo

Uso de blog/bitácora para xestionar unha guía docente

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (20' 22'')  |  Visto: 3445 veces
Daniel Martí Pellón
Profesor, Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Pontevedra

Prácticas no contorno socieducativo, como estímulo para o coñecemento e a vivencia da interculturalidade

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (18' 02'')  |  Visto: 3773 veces
Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Deseño e posta en marcha dun proxecto de metodoloxía de aprendizaxe e avaliación da materia de Estatística I da licenciatura de Economía

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (27' 51'')  |  Visto: 3370 veces
Estela Sánchez Rodríguez
Facultade de Química Vigo

Metodoloxías de avaliación no plan piloto de adaptación ao EEES na titulación de Química

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (32' 04'')  |  Visto: 3560 veces
Luis Muñoz López
Decano da Facultade de Química, Universidade de Vigo

A implicación dos alumnos de Belas Artes na xestión cultural a nivel local

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (14' 22'')  |  Visto: 3395 veces
Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo

A plataforma Tema en expresión corporal e danza

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (14' 50'')  |  Visto: 5118 veces
María Ángeles Fernández Villarino
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Da diversidade á aula: unha experiencia coeducativa con estudantes de educación secundaria obrigatoria

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (16' 00'')  |  Visto: 3672 veces
María Victoria Carrera Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Aprendizaxe baseado en problemas: Aplicación á materia de Química Física I (Termodinámica)

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (14' 30'')  |  Visto: 4449 veces
Carlos Manuel Estévez Valcárcel
Facultade de Química Vigo

A experiencia de coordinación no plan piloto de adaptación ao EEES na titulación de Química

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (13' 23'')  |  Visto: 3473 veces
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora de Adaptación ó Espazo Europeo de Educación Superior, Universidade de Vigo

Coloquio

Aclarando dúbidas e debatindo sobre temas relacionados
15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (17' 29'')  |  Visto: 3195 veces
José Luis García Soidán
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra
Inmaculada Prieto Jiménez
Directora de Adaptación ó Espazo Europeo de Educación Superior, Universidade de Vigo

Recursos para a introducción das novas tecnoloxías no ensino

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (12' 44'')  |  Visto: 3450 veces
José Luis García Soidán
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra

Estratexias de integración no EES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (10' 59'')  |  Visto: 3001 veces
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo, CINTECX
Pío González Fernández
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra

Pautas para elaborar e implementar a programación docente dunha asignatura no marceo do EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (15' 18'')  |  Visto: 3403 veces
Concepción Pérez Lamela
Facultade de Ciencias Ourense

Unha experiencia de innovación no laboratorio de física no marco do EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (14' 23'')  |  Visto: 3055 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Coloquio

Aclarando dúbidas e debatindo sobre temas relacionados
15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (14' 57'')  |  Visto: 3046 veces
José Luis García Soidán
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra
Pedro Membiela Iglesia
Facultade Ciencias da Educación Ourense
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aplicacións de novas tecnoloxías audiovisuais á ensinanza de Bioloxía

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (15' 00'')  |  Visto: 4096 veces
Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Javier Fernández
Facultade de Bioloxía Vigo
Cristina Carabelos
Facultade de Bioloxía Vigo

Exemplo de utilización de un contorno virtual como complemento na ensinanza tradicional nas materias de Informática

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (13' 58'')  |  Visto: 3281 veces
Amparo Rodríguez Damián
Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo

A creatividade para a innovación docente universitaria

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (14' 12'')  |  Visto: 3391 veces
Eva Martínez Suárez
Facultade Ciencias da Educación Ourense

Enfoques programáticos para a innovación docente en recursos xenéticos mariños

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (27' 32'')  |  Visto: 3397 veces
Pablo Presa Martínez
Profesor da Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo
Montserrat Pérez
Facultade Ciencias do Mar Vigo

Actividades innovadoras na formación inicial en ciencias dos mestres

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (22' 42'')  |  Visto: 3627 veces
Pedro Membiela Iglesia
Facultade Ciencias da Educación Ourense

Física e EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (18' 03'')  |  Visto: 3715 veces
Pío González Fernández
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo, CINTECX

Coloquio

Aclarando dúbidas e debatindo sobre temas relacionados
15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (23' 40'')  |  Visto: 2942 veces
Pedro Membiela Iglesia
Facultade Ciencias da Educación Ourense
Pío González Fernández
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra