I Xornada de Innovación Educativa na Universidade. 2006

Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa

A titorización grupal como estratexia innovadora

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (22' 25'')  |  Visto: 3834 veces
Relator/a: Carmen Ricoy Lorenzo
Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

As actividades manipulativas como ferramenta de aprendizaxe no ámbito científico-tecnolóxico

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (15' 45'')  |  Visto: 4049 veces
Relator/a: José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo

Divulgar para ensinar matemáticas

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (18' 29'')  |  Visto: 4009 veces
Relator/a: Miguel A. Mirás Calvo
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo

Estatística en turismo. Experiencia adaptada ao EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (9' 44'')  |  Visto: 3739 veces
Relator/a: Carlos Filiberto González Salgueiro
Ex-Director, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense, Universidade de Vigo

A metodoloxía da aprendizaxe-servizo en materias relacionadas coa xestión das organizacións

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (19' 48'')  |  Visto: 4178 veces
Relator/a: Roberto Carballo Meiriño
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo Ourense

Experiencias de estudantes en radio, televisión e webs

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (15' 32'')  |  Visto: 3426 veces
Relator/a: María Lameiras Fernández
Profesora Titular de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Vigo

Experiencia piloto da aplicación de créditos ECTS ás materias de 4º curso da orientación de Biotecnoloxía

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (21' 57'')  |  Visto: 3321 veces
Relator/a: Paloma Morán
Facultade de Bioloxía Vigo

Uso de axentes conversacionais como titores virtuais no asesoramento de estudantes

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (19' 40'')  |  Visto: 3464 veces
Relator/a: Juan Carlos González Moreno
Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense

Utilización de Blogs e wikis na docencia universitaria de sistemas multiaxente

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (20' 23'')  |  Visto: 3963 veces
Relator/a: Pedro Cuesta Morales
Profesor da Escola superior de Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo

Uso de blog/bitácora para xestionar unha guía docente

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (20' 22'')  |  Visto: 3444 veces
Relator/a: Daniel Martí Pellón
Profesor, Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Pontevedra

Prácticas no contorno socieducativo, como estímulo para o coñecemento e a vivencia da interculturalidade

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (18' 02'')  |  Visto: 3772 veces
Relator/a: Xose Manuel Cid Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Deseño e posta en marcha dun proxecto de metodoloxía de aprendizaxe e avaliación da materia de Estatística I da licenciatura de Economía

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (27' 51'')  |  Visto: 3369 veces
Relator/a: Estela Sánchez Rodríguez
Facultade de Química Vigo

Metodoloxías de avaliación no plan piloto de adaptación ao EEES na titulación de Química

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (32' 04'')  |  Visto: 3558 veces
Relator/a: Luis Muñoz López
Decano da Facultade de Química, Universidade de Vigo

A implicación dos alumnos de Belas Artes na xestión cultural a nivel local

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (14' 22'')  |  Visto: 3394 veces
Relator/a: Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo

A plataforma Tema en expresión corporal e danza

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (14' 50'')  |  Visto: 5107 veces
Relator/a: María Ángeles Fernández Villarino
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Da diversidade á aula: unha experiencia coeducativa con estudantes de educación secundaria obrigatoria

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (16' 00'')  |  Visto: 3671 veces
Relator/a: María Victoria Carrera Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense

Aprendizaxe baseado en problemas: Aplicación á materia de Química Física I (Termodinámica)

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (14' 30'')  |  Visto: 4430 veces
Relator/a: Carlos Manuel Estévez Valcárcel
Facultade de Química Vigo

A experiencia de coordinación no plan piloto de adaptación ao EEES na titulación de Química

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (13' 23'')  |  Visto: 3471 veces
Relator/a: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora de Adaptación ó Espazo Europeo de Educación Superior, Universidade de Vigo

Coloquio

Aclarando dúbidas e debatindo sobre temas relacionados
15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (17' 29'')  |  Visto: 3194 veces
Relator/a: José Luis García Soidán
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra
Relator/a: Inmaculada Prieto Jiménez
Directora de Adaptación ó Espazo Europeo de Educación Superior, Universidade de Vigo

Recursos para a introducción das novas tecnoloxías no ensino

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (12' 44'')  |  Visto: 3448 veces
Relator/a: José Luis García Soidán
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra

Estratexias de integración no EES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (10' 59'')  |  Visto: 2999 veces
Relator/a: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo
Relator/a: Pío González Fernández
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra

Pautas para elaborar e implementar a programación docente dunha asignatura no marceo do EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (15' 18'')  |  Visto: 3401 veces
Relator/a: Concepción Pérez Lamela
Facultade de Ciencias Ourense

Unha experiencia de innovación no laboratorio de física no marco do EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (14' 23'')  |  Visto: 3055 veces
Relator/a: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Relator/a: José Luis Fernández
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Relator/a: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Coloquio

Aclarando dúbidas e debatindo sobre temas relacionados
15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (14' 57'')  |  Visto: 3046 veces
Relator/a: José Luis García Soidán
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Pontevedra
Relator/a: Pedro Membiela Iglesia
Facultade Ciencias da Educación Ourense
Relator/a: José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Aplicacións de novas tecnoloxías audiovisuais á ensinanza de Bioloxía

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (15' 00'')  |  Visto: 4093 veces
Relator/a: Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Relator/a: Javier Fernández
Facultade de Bioloxía Vigo
Relator/a: Cristina Carabelos
Facultade de Bioloxía Vigo

Exemplo de utilización de un contorno virtual como complemento na ensinanza tradicional nas materias de Informática

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (13' 58'')  |  Visto: 3281 veces
Relator/a: Amparo Rodríguez Damián
Facultade Ciencias Xurídicas e do Traballo Vigo

A creatividade para a innovación docente universitaria

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (14' 12'')  |  Visto: 3390 veces
Relator/a: Eva Martínez Suárez
Facultade Ciencias da Educación Ourense

Enfoques programáticos para a innovación docente en recursos xenéticos mariños

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (27' 32'')  |  Visto: 3396 veces
Relator/a: Pablo Presa Martínez
Profesor da Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo
Relator/a: Montserrat Pérez
Facultade Ciencias do Mar Vigo

Actividades innovadoras na formación inicial en ciencias dos mestres

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (22' 42'')  |  Visto: 3627 veces
Relator/a: Pedro Membiela Iglesia
Facultade Ciencias da Educación Ourense

Física e EEES

15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Galego  (18' 03'')  |  Visto: 3714 veces
Relator/a: Pío González Fernández
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra
Relator/a: Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas Vigo

Coloquio

Aclarando dúbidas e debatindo sobre temas relacionados
15 de dec. de 2006
  Vídeo  |  Español  (23' 40'')  |  Visto: 2941 veces
Relator/a: Pedro Membiela Iglesia
Facultade Ciencias da Educación Ourense
Relator/a: Pío González Fernández
Escola Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal Pontevedra