CURSO PAS: Prevención de riscos laborais

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Normativa aplicable nos laboratorios

20/05/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Condicións ambientais

Iluminación, ventilación, temperatura e humidade
21/05/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

As regras do xogo

21/05/2009

Actuación en caso de emerxencia I

22/05/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Actuación en caso de emerxencia II

22/05/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Socorrismo laboral

22/05/2009

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais, vixiancia da saude I

25/05/2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais, vixiancia da saude II

25/05/2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Protección colectiva e individual e almacenamento

26/05/2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Xestión de residuos nos laboratorios I

27/05/2009
Marta Peréz
OMA (Oficina de Medio Ambiente)

Xestión de residuos nos laboratorios II

27/05/2009
Marta Peréz
OMA (Oficina de Medio Ambiente)

Riscos nas instalacións

28/05/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo