CURSO PAS: Prevención de riscos laborais

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Normativa aplicable nos laboratorios

20 de maio de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Condicións ambientais

Iluminación, ventilación, temperatura e humidade
21 de maio de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

As regras do xogo

21 de maio de 2009

Actuación en caso de emerxencia I

22 de maio de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Actuación en caso de emerxencia II

22 de maio de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Socorrismo laboral

22 de maio de 2009

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais, vixiancia da saude I

25 de maio de 2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais, vixiancia da saude II

25 de maio de 2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Protección colectiva e individual e almacenamento

26 de maio de 2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Xestión de residuos nos laboratorios I

27 de maio de 2009
Marta Peréz
OMA (Oficina de Medio Ambiente)

Xestión de residuos nos laboratorios II

27 de maio de 2009
Marta Peréz
OMA (Oficina de Medio Ambiente)

Riscos nas instalacións

28 de maio de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo