CURSO PAS: Prevención de riscos laborais

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Normativa aplicable nos laboratorios

20 de maio de 2009
Ponente: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Condicións ambientais

Iluminación, ventilación, temperatura e humidade
21 de maio de 2009
Ponente: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

As regras do xogo

21 de maio de 2009

Actuación en caso de emerxencia I

22 de maio de 2009
Ponente: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Actuación en caso de emerxencia II

22 de maio de 2009
Ponente: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Socorrismo laboral

22 de maio de 2009

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais, vixiancia da saude I

25 de maio de 2009
Ponente: Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais, vixiancia da saude II

25 de maio de 2009
Ponente: Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Protección colectiva e individual e almacenamento

26 de maio de 2009
Ponente: Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Xestión de residuos nos laboratorios I

27 de maio de 2009
Ponente: Marta Peréz
OMA (Oficina de Medio Ambiente)

Xestión de residuos nos laboratorios II

27 de maio de 2009
Ponente: Marta Peréz
OMA (Oficina de Medio Ambiente)

Riscos nas instalacións

28 de maio de 2009
Ponente: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo