CURSO PAS: Seguridade conserxería

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Primeira sesión

2 de nov. de 2009
Presenta: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo
Juan Mariñas Liste
Oficina de xestión do SPR

Segunda sesión

3 de nov. de 2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Terceira sesión

4 de nov. de 2009
José María Martínez
Técnico superior en prevención de riscos laborais

Cuarta sesión

9 de nov. de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Quinta sesión

10 de nov. de 2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Sexta sesión

10 de nov. de 2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo