CURSO PAS: Seguridade conserxería

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Vídeos disponibles só para a comunidade universitaria da Universidade de Vigo a través do login e contrasinal da súa conta de correo de @uvigo.es

Primeira sesión

02/11/2009
Presenta: Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo
Juan Mariñas Liste
Oficina de xestión do SPR

Segunda sesión

03/11/2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo

Terceira sesión

04/11/2009
José María Martínez
Técnico superior en prevención de riscos laborais

Cuarta sesión

09/11/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Quinta sesión

10/11/2009
Mª. José Montero Vilariño
T.S.P.R.L. área de Seguridade no Traballo, Universidade de Vigo

Sexta sesión

10/11/2009
Carmen Álvarez González
T.S.P.R.L. área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada, Universidade de Vigo