Conferencia RedOTRI Ourense 2011. Profesionais na función de transferencia