XII Symposium internacional sobre o Practicum e as prácticas en empresas na formación universitaria

Un Practicum para a formación integral dos estudantes

Mosteiro de Poio - Poio


Inauguración oficial

26 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  22' 18''  |  Visto: 1521 veces
Presenta: Ignacio Barcia Rodríguez
Vicerreitor de Alumnado, Docencia e Calidade, Universidade de Vigo
Miguel Ángel Zabalza Beraza
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Ignacio Barcia Rodríguez
Vicerreitor de Alumnado, Docencia e Calidade, Universidade de Vigo
Luís Rodolfo Ferradás Blanco
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Aprendizaxe activo e formación integral dos estudantes

26 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  94' 38''  |  Visto: 1730 veces
Presenta: Angeles Parrilla
Catedrática, Universidade de Vigo
Günter L. Huber
Profesor, Universidade de Tübingen
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Mesa Redonda I: Avances na xestión internacional

Mesa Redonda I: Avances na xestión internacional. Primeira Intervención
26 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  24' 14''  |  Visto: 2162 veces
Presenta: Mercedes González Sanmamed
Profesora, Universidade da Coruña
Isabel Vázquez Navarro
Profesora, Universitat de València
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Mesa Redonda I: Avances na xestión internacional

Mesa Redonda I: Avances na xestión internacional. Segunda Intervención
26 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  23' 54''  |  Visto: 1615 veces
Presenta: Mercedes González Sanmamed
Profesora, Universidade da Coruña
Mª Rosario Ovejas Lara
Profesora, Universidade do País Vasco
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Mesa Redonda I: Avances na xestión internacional

Mesa Redonda I: Avances na xestión internacional. Terceira intervención e preguntas
26 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  36' 48''  |  Visto: 1841 veces
Presenta: Mercedes González Sanmamed
Profesora, Universidade da Coruña
Gregorio Mañeru Zunzarren
Profesor, Universidade de Navarra
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

A supervisión clínica do prácticum

27 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  88' 35''  |  Visto: 2078 veces
Presenta: Luís Rodolfo Ferradás Blanco
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Enrique Correa Molina
Profesor, Universidade de Sherbrooke
Organiza: Mª Esther Martínez Figueira
Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Formarse na universidade do século XXI

27 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  74' 33''  |  Visto: 1552 veces
Presenta: Miguel Ángel Zabalza Beraza
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Águeda Benito
Profesora, Universidade Europea de Madrid
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Mesa redonda II: Datos recientes sobre o prácticum

Mesa redonda II: Datos recientes sobre o prácticum. Primeira intervención
28 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  23' 32''  |  Visto: 1566 veces
Presenta: José Tejada Fernández
Profesor, Universidade Autónoma de Barcelona
Fátima Vieira
Profesora, Universidade do Minho
Organiza: Mª Esther Martínez Figueira
Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Mesa redonda II: Datos recientes sobre o prácticum

Mesa redonda II: Datos recientes sobre o prácticum. Segunda intervención
28 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  25' 33''  |  Visto: 1842 veces
Presenta: José Tejada Fernández
Profesor, Universidade Autónoma de Barcelona
Rafael Moratilla López
Profesor, Universidade Castilla La Mancha
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Mesa redonda II: Datos recientes sobre o prácticum

Mesa redonda II: Datos recientes sobre o prácticum. Terceira intervención e preguntas
28 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  32' 51''  |  Visto: 2712 veces
Presenta: José Tejada Fernández
Profesor, Universidade Autónoma de Barcelona
Mercedes González Sanmamed
Profesora, Universidade da Coruña
Organiza: Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

O prácticum como contexto de aprendizaxes

28 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  93' 14''  |  Visto: 1774 veces
Miguel Ángel Zabalza Beraza
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Esther Martínez Figueira
Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada

Clausura

Clausura e peche do congreso
28 de xuño de 2013
  Vídeo  |  Español  |  7' 22''  |  Visto: 1481 veces
Presenta: Miguel Ángel Zabalza Beraza
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Manuela Raposo Rivas
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Esther Martínez Figueira
Universidade de Vigo
Organiza: Lina Iglesias Forneiro
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Ainoha Zabalza Cerdeiriña
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Mª Isabel Doval Ruiz
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Adolfo Pérez Abellás
Profesor Asociado, Universidade de Vigo
Organiza: José Carlos Otero López
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Eduardo Fuentes Abeledo
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: María del Mar Sanjuán Roca
Profesora, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Emilio Veiga Río
Profesor, Universidade de Santiago de Compostela
Organiza: Mª Pilar González Fontao
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Filipe Gonçalves S. Macedo
Profesor, Universidade Lusíada