II Annual Conference of Claroline Users


Creating and Using an e-Portfolio at LMS Claroline

23 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (39' 31'')  |  Visto: 3444 veces
José Vicente Novegil Souto
Universidade de Vigo - Spain

Webcasting with Claroline: creation and distribution of Video Classes in Vigo University

23 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (34' 12'')  |  Visto: 2926 veces
Vicente Goyanes de Miguel
Coordinador Servizo Multimedia, Universidade de Vigo

Claroline at the Université du Québec in Rimouski: promising pedagogical uses

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Francés  (26' 18'')  |  Visto: 3841 veces
Michael Gendron
Université du Québec à Rimouski - Canada

Which students perceptions in relation to the Claroline users?

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Francés  (35' 08'')  |  Visto: 3814 veces
Marcel Lebrum
Université Catholique de Louvain - Belgium

Claroline: an Outsider Perspective

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (53' 05'')  |  Visto: 3356 veces
Thierry De Henau
Université Libre de Bruxelles - Belgium

Implantation, Integration and Personalizacion of Claroline

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Español  (31' 35'')  |  Visto: 4437 veces
Marco Antonio Gutiérrez
UCN - Chile
Virginia Montaño
UCN - Chile

The Use of the Tools in the eLearning Platform Claroline by Teachers of Vigo University: a case study

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Español  (52' 12'')  |  Visto: 3836 veces
Arturo Casar Sarasola
Senior Technician of FAITIC e-learning platforms, Information and Communications Technology Area (ATIC), Universidade de Vigo - Spain

Using LMS Claroline in Educational Research

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Español  (23' 05'')  |  Visto: 4090 veces
José Vicente Novegil Souto
Universidade de Vigo - Spain

Development of the Claroline Platform in the Teaching of Histology of Organs and Systems: an approach of interactive teaching

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Español  (30' 35'')  |  Visto: 3949 veces
Encarnación de Miguel Villegas
Universidade de Vigo - Spain

Using a Virtual Environment in the Subjects Informatica I and Informatica II - ES

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Español  (32' 42'')  |  Visto: 4280 veces
Amparo Rodríguez Damian
Universidade de Vigo - Spain

Techno-pedagogical Repository of Test Quizzes in Claroline LMS

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (23' 52'')  |  Visto: 3499 veces
José Vicente Novegil Souto
Universidade de Vigo - Spain

Using Chatter Bots in Claroline to Improve Interactivity and Adaptability

24 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (26' 22'')  |  Visto: 3780 veces
Daniel A. Rodríguez Silva
Universidade de Vigo - Spain

Listening to the Claroline Users and Developers Community

25 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (78' 38'')  |  Visto: 3841 veces
Marcel Lebrum
Université Catholique de Louvain - Belgium

Presentation of the Claroline Consortium and the conclusions of the First Consortium General Meeting

25 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (29' 02'')  |  Visto: 2982 veces
Philippe Mercenier

Closing Address by the Vice-Rector of the University of Vigo

25 de maio de 2007
  Vídeo  |  Inglés  (1' 53'')  |  Visto: 3600 veces
Anxo Manuel Sánchez Bermúdez
Vicerreitor de Novas Tecnoloxías e Calidade da Universidade de Vigo