Xornada de intercambio de experiencias dos proxectos de innovación educativa 2011-2012

Área de Fomación e Innovación Educativa

Salón de graos, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Salón de graos, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Apertura

Apertura da xornada

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  6' 14''  |  Visto: 1025 veces
Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Presentación da xornada

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  2' 35''  |  Visto: 1008 veces
Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

CONVOCATORIA 2011

Elaboración de material didáctico baseado en textos teatrais con contido científico

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  13' 10''  |  Visto: 1129 veces
Lara Domínguez Araújo
Profesora. Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Turnos de preguntas respecto á conferencia Elaboración de material didáctico baseado en textos teatrais con contido científico

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  3' 09''  |  Visto: 1001 veces
Lara Domínguez Araújo
Profesora. Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo
Modera: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Neoludismo

xogos e aprendizaxe informal como estratexia docente
22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  21' 46''  |  Visto: 1112 veces
José Carlos López
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Turnos de preguntas respecto á conferencia Neoludismo

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  8' 42''  |  Visto: 1056 veces
José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo
Modera: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Actividades manipulativas en liña para a aprendizaxe da física nos graos de enexeñaría

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  25' 38''  |  Visto: 1747 veces
Presenta: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Turnos de preguntas respecto á conferencia Actividades manipulativas en liña para a aprendizaxe da física nos graos de enxeñaría

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  5' 16''  |  Visto: 975 veces
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo
Modera: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

A microscopía electrónica no Atlas histolóxico virtual na Universidade de Vigo

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  18' 46''  |  Visto: 1307 veces
Manuel Megías Pacheco
Profesor de Bioloxía Celular, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Faitic para todos

O acceso á plataforma de teledocencia para os xordos e os hipoacústicos
22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  11' 30''  |  Visto: 2000 veces
Inmaculada C. Báez Montero
Profesora no Grado de Galego-español e do Máster Interuniversitario de Lingüística Aplicada, Universidade de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Faitic para todos

O acceso a plataforma de teledocencia para os xordos e os hipoacusticos
22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  14' 31''  |  Visto: 2169 veces
Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Turno de preguntas respecto a la conferencia "FaiTIC para todos

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  53''  |  Visto: 1025 veces
Ana Fernández Soneira
Intérprete de lingua de signos
Inmaculada C. Báez Montero
Profesora no Grado de Galego-español e do Máster Interuniversitario de Lingüística Aplicada, Universidade de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela.
Modera: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Utilización dun sistema tecnolóxico de feedback interactivo na docencia universitaria para mellorar o rendemento académico do alumnado e a calidade docente do profesorado

O programa Turning Point
22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  18' 34''  |  Visto: 1232 veces
Carlos Lago Peñas
Responsable de relacións internacionais, Campus de Pontevedra, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

CONVOCATORIA 2012

Presentación da segunda parte

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  55''  |  Visto: 943 veces
Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Colaboración co entorno empresarial e social para a realización de traballos específicos relacionados con materias da Universidade de Vigo

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  15' 17''  |  Visto: 1145 veces
Jorge Marcos Acevedo
Profesor do departamento de elecrónica da ETSET, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Turnos de preguntas respecto á conferencia Colaboración co entorno empresarial e social para a realización de traballos específicos relacionados con materias da Universidade de Vigo

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  3' 45''  |  Visto: 1013 veces
Jorge Marcos Acevedo
Profesor do departamento de elecrónica da ETSET, Universidade de Vigo
Modera: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Novos retos na accion titorial no Grao de Bioloxia. Implementación dunha aplicación web para a xestión do plan de acción titorial como sistema de detección de problemas e inicio de solucións.

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  16' 33''  |  Visto: 1053 veces
Jesús M. Miguez Miramontes
Depto. Biología Funcional y CC Salud, Universidade de Vigo.
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Deseño e implantación de procedementos e instrumentos de avaliación en graos e posgraos a través da plataforma da plataforma tema

Cuestionarios KPSI, rúbricas e mapas conceptuais en formato dixital
22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  15' 06''  |  Visto: 1072 veces
María Mercedes Álvares Lires
Profesora de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Integración dos graduados e graduadas universitarios no mercado profesional, busca activa de emprego a través de competencias horizontais.

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  15' 38''  |  Visto: 1066 veces
Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo
Rocío Gómez Juncal
Asistente de Dirección, esdemga: Estudos superiores en deseño téxtil e moda de Galiza, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo

Turnos de preguntas respecto á conferencia Integración dos graduados e graduadas universitarios no mercado profesional, busca activa de emprego a través de competencias horizontais

22 de xan. de 2013
  Vídeo  |  Español  |  3' 22''  |  Visto: 1006 veces
Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo
Rocío Gómez Juncal
Asistente de Dirección, esdemga: Estudos superiores en deseño téxtil e moda de Galiza, Universidade de Vigo
Modera: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Universidade de Vigo