Doutorado Interuniversitario de Endocrinoloxía 2005/06

AVISO: Vídeos de alta definición, que requiren un ancho de banda mínimo de 1,5 Mb/s. O visionado poderá resultar dificultoso desde liñas domésticas de cable ou ADSL cun menor ancho de banda.


Sistema Neuro-Endocrino (I)

31 de xan. de 2006
Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo

Sistema Neuro-Endocrino (II)

1 de feb. de 2006
Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo

Mecanismos de Regulación Neuroendocrinos da Inxesta

2 de feb. de 2006
Carlos Diéguez González
Director do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixo Hipotálamo-Hipofísico-Gonadal (Parte I)

6 de feb. de 2006
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixo Hipotálamo-Hipofísico-Gonadal (Parte II)

6 de feb. de 2006
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixos Somatotropo e Latotropo

7 de feb. de 2006
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Glándula Pineal - Epífisis

8 de feb. de 2006
Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo

Quenda de Preguntas

Coloquio
8 de feb. de 2006