Doutorado Interuniversitario de Endocrinoloxía 2005/06

AVISO: Vídeos de alta definición, que requiren un ancho de banda mínimo de 1,5 Mb/s. O visionado poderá resultar dificultoso desde liñas domésticas de cable ou ADSL cun menor ancho de banda.


Sistema Neuro-Endocrino (I)

31/01/2006
Federico Mallo Ferrer
Profesor de Fisioloxía, Universidade de Vigo

Sistema Neuro-Endocrino (II)

01/02/2006
Federico Mallo Ferrer
Profesor de Fisioloxía, Universidade de Vigo

Mecanismos de Regulación Neuroendocrinos da Inxesta

02/02/2006
Carlos Diéguez González
Director do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixo Hipotálamo-Hipofísico-Gonadal (Parte I)

06/02/2006
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixo Hipotálamo-Hipofísico-Gonadal (Parte II)

06/02/2006
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixos Somatotropo e Latotropo

07/02/2006
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Glándula Pineal - Epífisis

08/02/2006
Federico Mallo Ferrer
Profesor de Fisioloxía, Universidade de Vigo

Quenda de Preguntas

Coloquio
08/02/2006