I Congreso Ibérico de Biocombustibles Sólidos

Salón de Actos, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal - Campus de Pontevedra (A Xunqueira)


Tecnologias de Valorização Energética da Biomassa

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (37' 21'')  |  Visto: 2961 veces
Mário Costa
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico

Dinamização da Utilização da Biomassa a Nível Local

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (27' 53'')  |  Visto: 2482 veces
Cláudia Sousa

Combustão de Biomassa em Equipamentos de Baixa Potência

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (27' 35'')  |  Visto: 2928 veces
José Carlos F. Teixeira
Universidade do Minho

Produção de Calor, Alternativa “Biomassa”

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (24' 56'')  |  Visto: 2915 veces
Eduardo Ferreira
Universidade do Minho

Quenda de Preguntas

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (5' 38'')  |  Visto: 2826 veces
Eduardo Ferreira
Universidade do Minho
José Carlos F. Teixeira
Universidade do Minho
Cláudia Sousa
Mário Costa
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico

A BIOMASA NO PLAN ENERXÉTICO ESTRATÉXICO DE GALICIA 2010-2015

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (24' 45'')  |  Visto: 3306 veces

Maquinaria e Equipamentos para o Aproveitamento Enerxético de Biomasa

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (30' 34'')  |  Visto: 3472 veces
Eduardo Tolosana
ETSI Montes-UPM

Experiencias de Aproveitamento da Biomasa Forestal

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (27' 20'')  |  Visto: 2891 veces
Gonzalo Piñeiro
CIS Madeira

Experiencias de aproveitamento de BFP proxecto Enersilva

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (34' 47'')  |  Visto: 3058 veces
Francisco Dans del Valle
Director, Asociación Forestal de Galicia

Quenda de Preguntas

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (15' 53'')  |  Visto: 3128 veces
Francisco Dans del Valle
Director, Asociación Forestal de Galicia
Gonzalo Piñeiro
CIS Madeira
Eduardo Tolosana
ETSI Montes-UPM

Situación Actual, Perspectivas e Potencial dos Cultivos Enerxéticos

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (35' 25'')  |  Visto: 3184 veces
Jesús Fernández
Universidad Politécnica de Madrid

CULTIVOS ENERXÉTICOS LEÑOSOS: SITUACIÓN EN EUROPA E IBEROAMÉRICA

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (31' 37'')  |  Visto: 3473 veces
ROQUE RODRÍGUEZ SOALLEIRO
Universidade de Santiago de Compostela

ASPECTOS AMBIENTAIS DO APROVEITAMENTO DA BIOMASA

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (35' 16'')  |  Visto: 3253 veces
Daniel J. Vega
UNIVERSIDADE DE VIGO

Quenda de Preguntas

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (16' 37'')  |  Visto: 3056 veces
Daniel J. Vega
UNIVERSIDADE DE VIGO
Roque Rodríguez
Unidade de Xestión Forestal. Escola Politécnica Superior de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela
Jesús Fernández
Universidad Politécnica de Madrid

EXPERIENCIAS REAIS DE APROVEITAMENTO ENERXÉTICO MEDIANTE DIFERENTES TECNOLOXÍAS

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (36' 03'')  |  Visto: 3186 veces
Gregorio Antolín Giraldo
Director Área de Biocombustibles, Fundación CARTIF

ESCAN, S.A

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (22' 52'')  |  Visto: 3585 veces
Francisco Puente
ESCAN, S.A

Caso Práctico: Plan de Desenvolvemento de Novas Plantas de Biomasa

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (31' 05'')  |  Visto: 3658 veces
Eduardo Llorente
ENCE

EXPERIENCIAS E SIMULACIÓNS EN CALDEIRAS NO SECTOR DOMÉSTICO

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (25' 55'')  |  Visto: 3465 veces
Vicerreitor de Planificación e Sostibilidade, Universidade de Vigo

Axudas-subvencións-Financiamento de Enerxías Renovables de IDAE. Programa Biomcasa

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (25' 43'')  |  Visto: 3146 veces
Pablo Gosálvez

Quenda de Preguntas

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (26' 26'')  |  Visto: 3009 veces
Pablo Gosálvez
Vicerreitor de Planificación e Sostibilidade, Universidade de Vigo
Eduardo Llorente
ENCE
Francisco Puente
ESCAN, S.A
Gregorio Antolín Giraldo
Director Área de Biocombustibles, Fundación CARTIF