I Congreso Ibérico de Biocombustibles Sólidos

Salón de Actos, Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal - Campus de Pontevedra (A Xunqueira)


Tecnologias de Valorização Energética da Biomassa

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (37' 21'')  |  Visto: 2961 veces
Ponente: Mário Costa
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico

Dinamização da Utilização da Biomassa a Nível Local

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (27' 53'')  |  Visto: 2481 veces
Ponente: Cláudia Sousa

Combustão de Biomassa em Equipamentos de Baixa Potência

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (27' 35'')  |  Visto: 2927 veces
Ponente: José Carlos F. Teixeira
Universidade do Minho

Produção de Calor, Alternativa “Biomassa”

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (24' 56'')  |  Visto: 2915 veces
Ponente: Eduardo Ferreira
Universidade do Minho

Quenda de Preguntas

21 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Portugués  (5' 38'')  |  Visto: 2825 veces
Ponente: Eduardo Ferreira
Universidade do Minho
Ponente: José Carlos F. Teixeira
Universidade do Minho
Ponente: Cláudia Sousa
Ponente: Mário Costa
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico

A BIOMASA NO PLAN ENERXÉTICO ESTRATÉXICO DE GALICIA 2010-2015

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (24' 45'')  |  Visto: 3306 veces

Maquinaria e Equipamentos para o Aproveitamento Enerxético de Biomasa

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (30' 34'')  |  Visto: 3471 veces
Ponente: Eduardo Tolosana
ETSI Montes-UPM

Experiencias de Aproveitamento da Biomasa Forestal

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (27' 20'')  |  Visto: 2891 veces
Ponente: Gonzalo Piñeiro
CIS Madeira

Experiencias de aproveitamento de BFP proxecto Enersilva

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (34' 47'')  |  Visto: 3054 veces
Ponente: Francisco Dans del Valle
Director, Asociación Forestal de Galicia

Quenda de Preguntas

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (15' 53'')  |  Visto: 3127 veces
Ponente: Francisco Dans del Valle
Director, Asociación Forestal de Galicia
Ponente: Gonzalo Piñeiro
CIS Madeira
Ponente: Eduardo Tolosana
ETSI Montes-UPM

Situación Actual, Perspectivas e Potencial dos Cultivos Enerxéticos

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (35' 25'')  |  Visto: 3184 veces
Ponente: Jesús Fernández
Universidad Politécnica de Madrid

CULTIVOS ENERXÉTICOS LEÑOSOS: SITUACIÓN EN EUROPA E IBEROAMÉRICA

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (31' 37'')  |  Visto: 3470 veces
Ponente: ROQUE RODRÍGUEZ SOALLEIRO
Universidade de Santiago de Compostela

ASPECTOS AMBIENTAIS DO APROVEITAMENTO DA BIOMASA

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (35' 16'')  |  Visto: 3253 veces
Ponente: Daniel J. Vega
UNIVERSIDADE DE VIGO

Quenda de Preguntas

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (16' 37'')  |  Visto: 3056 veces
Ponente: Daniel J. Vega
UNIVERSIDADE DE VIGO
Ponente: Roque Rodríguez
Unidade de Xestión Forestal. Escola Politécnica Superior de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela
Ponente: Jesús Fernández
Universidad Politécnica de Madrid

EXPERIENCIAS REAIS DE APROVEITAMENTO ENERXÉTICO MEDIANTE DIFERENTES TECNOLOXÍAS

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (36' 03'')  |  Visto: 3184 veces
Ponente: Gregorio Antolín Giraldo
Director Área de Biocombustibles, Fundación CARTIF

ESCAN, S.A

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (22' 52'')  |  Visto: 3585 veces
Ponente: Francisco Puente
ESCAN, S.A

Caso Práctico: Plan de Desenvolvemento de Novas Plantas de Biomasa

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (31' 05'')  |  Visto: 3658 veces
Ponente: Eduardo Llorente
ENCE

EXPERIENCIAS E SIMULACIÓNS EN CALDEIRAS NO SECTOR DOMÉSTICO

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (25' 55'')  |  Visto: 3458 veces
Ponente: José Luís Míguez Tabarés
Universidade de Vigo

Axudas-subvencións-Financiamento de Enerxías Renovables de IDAE. Programa Biomcasa

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (25' 43'')  |  Visto: 3146 veces
Ponente: Pablo Gosálvez

Quenda de Preguntas

22 de xuño de 2010
  Vídeo  |  Español  (26' 26'')  |  Visto: 3008 veces
Ponente: Pablo Gosálvez
Ponente: José Luís Míguez Tabarés
Universidade de Vigo
Ponente: Eduardo Llorente
ENCE
Ponente: Francisco Puente
ESCAN, S.A
Ponente: Gregorio Antolín Giraldo
Director Área de Biocombustibles, Fundación CARTIF