A carreira investigadora en Belas Artes: Estratexias e modelos (2007-2015)

Salón de actos, Casa das Campás - r/ Don Filiberto 9-11. Pontevedra


Sesión de apertura

7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (46' 24'')  |  Visto: 4455 veces
Ponente: Jesús Hernández Sánchez
Vicerreitor do Campus de Pontevedra, Universidade de Vigo
Ponente: Ignacio Barcia
Decano da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo
Ponente: Juan Loeck
Director do departamento de escultura, Universidade de Vigo
Ponente: Juan Fernando de La Iglesia
Director do Departamento de Escultura da Universidade de Vigo, Universidade de Vigo
Ponente: Martín Rodríguez Caeiro
Investigador Predoctoral da Universidade de Vigo

Os programas de financiación autonómicos a través de IN.CI.TE.

Marco legal e institucional da investigación
7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Galego  (51' 50'')  |  Visto: 2786 veces
Ponente: Salustiano Mato de la Iglesia
Director Xeral de I+D, Xunta de Galicia

As políticas do Arte no seno da Unión Europea

Marco legal e institucional da investigación
7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (33' 38'')  |  Visto: 3331 veces
Ponente: Francisco Áznar Vallejo
Catedrático Universidade de La Laguna

A investigación en Belas Artes

Marco legal e institucional da investigación
7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (45' 38'')  |  Visto: 6059 veces
Ponente: Ricardo Marín Viadel
Catedrático Belas Artes, Universidade de Granada

Intervención de Dª. Silvia Chicó

A investigación en Belas Artes no marco da Ciencia e a Tecnoloxía
7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Portugués  (20' 28'')  |  Visto: 3497 veces
Ponente: Silvia Chicó
Directora CIEAM (Centro de Investigación e de Estudios de Arte e Multimedia), Catedrática Facultade Belas Artes Universidade de Lisboa, Portugal

Intervención de Dª. María Joâo Gamito

A investigación en Belas Artes no marco da Ciencia e a Tecnoloxía
7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Portugués  (22' 09'')  |  Visto: 3950 veces
Ponente: María Joâo Gamito
CIEAM (Centro de Investigación y de Estudios de Arte y Multimedia)

Mesa redonda

A investigación en Belas Artes no marco da Ciencia e a Tecnoloxía
7 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Portugués  (28' 01'')  |  Visto: 3398 veces
Presenta: Juan Fernando de La Iglesia
Director do Departamento de Escultura da Universidade de Vigo, Universidade de Vigo
Ponente: Silvia Chicó
Directora CIEAM (Centro de Investigación e de Estudios de Arte e Multimedia), Catedrática Facultade Belas Artes Universidade de Lisboa, Portugal
Ponente: María Joâo Gamito
CIEAM (Centro de Investigación y de Estudios de Arte y Multimedia)

Intervención de D. Juan Luis Moraza

Contidos da investigación
8 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (84' 16'')  |  Visto: 8351 veces
Ponente: Juan Luis Moraza Pérez
Artista e profesor de Belas Artes, Universidade de Vigo

Intervención de D. Alfons Martinell

Contidos da investigación
8 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (69' 17'')  |  Visto: 2985 veces
Ponente: Alfons Martinell Sempere
Director Xeral de Relacións Culturais e Científicas do Ministerio de Asuntos Exteriores, AECI (Axencia Española de Cooperación Internacional)

Intervención de D. Roberto Gómez

Contidos da investigación
8 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (50' 43'')  |  Visto: 4041 veces
Ponente: Roberto Gómez de la Iglesia
Director Proxecto Disonancias Conselleiro Delegado de Grupo Xabide, Xestión Cultural e Comunicación Global, San Sebastián

Mesa redonda

Contidos da investigación
8 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (61' 30'')  |  Visto: 3560 veces
Presenta: Javier Tudela Sáenz de Pipaón
Artista e profesor de Belas Artes, Universidade de Vigo
Ponente: Rogelio Conde-Pumpido Tourón
Dir. Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do Sistema Univ. de Galicia
Ponente: Juan Luis Moraza Pérez
Artista e profesor de Belas Artes, Universidade de Vigo
Ponente: Helena Maia
Profesora ESAP: Escola Superior Artística de Oporto
Ponente: Roberto Gómez de la Iglesia
Director Proxecto Disonancias Conselleiro Delegado de Grupo Xabide, Xestión Cultural e Comunicación Global, San Sebastián

Intervención de D. Jorge J. Pérez

Resultados e transferencia da investigación
9 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (53' 52'')  |  Visto: 3174 veces
Ponente: Jorge J. Pérez-Maceira
Licenciado en Bioloxía, investigador predoutoral, Portavoz de Precarios-Galicia

Intervención de Dª. María José Martínez

Resultados e transferencia da investigación
9 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (26' 45'')  |  Visto: 3576 veces
Ponente: María José Martínez Pisón
Profesora Universidad Politécnica de Valencia, Directora Grupo de Invetigación Laboratorio de Luz

Mesa redonda

Resultados e transferencia da investigación
9 de nov. de 2007
  Vídeo  |  Español  (26' 45'')  |  Visto: 3088 veces
Presenta: Antonio Castro Muñiz
Artista e profesor de Belas Artes, Universidade de Vigo
Ponente: Jorge J. Pérez-Maceira
Licenciado en Bioloxía, investigador predoutoral, Portavoz de Precarios-Galicia
Ponente: María José Martínez Pisón
Profesora Universidad Politécnica de Valencia, Directora Grupo de Invetigación Laboratorio de Luz
Ponente: Gonzalo Barrio García
Director Departamento de Promoción Científica de Fundación Universidade e Empresa de Galicia, FEUGA
Ponente: Ángeles López Lozano
Coordinadora de RedOTRI e Directora da OTRI, Universidade de Vigo
Ponente: Lola Dopico
Profesora Belas Artes, Universidade de Vigo, Directora de ESDEMGA: Escola de Estudos Diseño Textil e Moda de Galicia