Curso de formación para a promoción de acceso a Grupo C

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Xestión do Alumnado Universitario (I)

01/02/2006
José Santiago Santos García
Xefe do Servizo de Alumnado, Universidade de Vigo

Xestión do Alumnado Universitario (II)

02/02/2006
José Santiago Santos García
Xefe do Servizo de Alumnado, Universidade de Vigo

Xestión do Alumnado Universitario (III)

03/02/2006
José Santiago Santos García
Xefe do Servizo de Alumnado, Universidade de Vigo

Xestión Económico-Financeira (I)

06/02/2006
Jesús Graña Nogueiras
Xefe do Servizo de Control Interno, Universidade de Vigo

Xestión Económico-Financeira (II)

07/02/2006
Jesús Graña Nogueiras
Xefe do Servizo de Control Interno, Universidade de Vigo

Xestión Económico-Financeira (III)

08/02/2006
Jesús Graña Nogueiras
Xefe do Servizo de Control Interno, Universidade de Vigo

Persoal e Seguridade Social (I)

09/02/2006
Andrés Dapena Paz
Letrado, Universidade de Vigo

Persoal e Seguridade Social (II)

10/02/2006
Andrés Dapena Paz
Letrado, Universidade de Vigo

Dereito e Procedemento Administrativo (I)

13/02/2006
Mª José Pousa Crespo
Letrada, Universidade de Vigo

Dereito e Procedemento Administrativo (II)

14/02/2006
Mª José Pousa Crespo
Letrada, Universidade de Vigo