Curso de formación para a promoción de acceso a Grupo C

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Xestión do Alumnado Universitario (I)

01 Febreiro 2006
José Santiago Santos García
Xefe do Servizo de Alumnado, Universidade de Vigo

Xestión do Alumnado Universitario (II)

02 Febreiro 2006
José Santiago Santos García
Xefe do Servizo de Alumnado, Universidade de Vigo

Xestión do Alumnado Universitario (III)

03 Febreiro 2006
José Santiago Santos García
Xefe do Servizo de Alumnado, Universidade de Vigo

Xestión Económico-Financeira (I)

06 Febreiro 2006
Jesús Graña Nogueiras
Xefe do Servizo de Control Interno, Universidade de Vigo

Xestión Económico-Financeira (II)

07 Febreiro 2006
Jesús Graña Nogueiras
Xefe do Servizo de Control Interno, Universidade de Vigo

Xestión Económico-Financeira (III)

08 Febreiro 2006
Jesús Graña Nogueiras
Xefe do Servizo de Control Interno, Universidade de Vigo

Persoal e Seguridade Social (I)

09 Febreiro 2006
Andrés Dapena Paz
Letrado, Universidade de Vigo

Persoal e Seguridade Social (II)

10 Febreiro 2006
Andrés Dapena Paz
Letrado, Universidade de Vigo

Dereito e Procedemento Administrativo (I)

13 Febreiro 2006
Mª José Pousa Crespo
Letrada, Universidade de Vigo

Dereito e Procedemento Administrativo (II)

14 Febreiro 2006
Mª José Pousa Crespo
Letrada, Universidade de Vigo