Doutorado Interuniversitario de Endocrinoloxía 2006/07

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Outros Cursos relacionados:

AVISO: Vídeos de alta definición, que requiren un ancho de banda mínimo de 1,5 Mb/s. O visionado poderá resultar dificultoso desde liñas domésticas de cable ou ADSL cun menor ancho de banda.


Eixo somatotropo. Regulación neuroendocrina da obesidade. Reproducción e estatus metabólico

30 de xan. de 2007
Carlos Diéguez González
Director do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Leptin-Reproduction

30 de xan. de 2007
Carlos Diéguez González
Director do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Estructura e Funcionamiento da Hipófise

30 de xan. de 2007
Victor Arce Vázquez
Profesor Titular do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

A Prolactina

30 de xan. de 2007
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Eixo Hipotálamo-Hipofísico-Gonadal (I)

30 de xan. de 2007
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixo Hipotálamo-Hipofísico-Gonadal (II)

30 de xan. de 2007
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela