Reseñas

https://bibliotecatorrecedeira.blogspot.com/

"Seique", de Susana Sánchez Aríns

Reseña 12
11 de feb. de 2020
Autor/a: Susana Sánchez Aríns
Escritora
Organiza: Aser Angel Fernandez Rey
Bibliotecario, Universidade de Vigo
Escrito por: Tina Parcero Pereira
Bibliotecaria, Universidade de Vigo
Voz: Tina Parcero Pereira
Bibliotecaria, Universidade de Vigo

"Dicen", de Susana Sánchez Aríns

Reseña 12
11 de feb. de 2020
Autor/a: Susana Sánchez Aríns
Escritora
Organiza: Aser Angel Fernandez Rey
Bibliotecario, Universidade de Vigo
Escrito por: Tina Parcero Pereira
Bibliotecaria, Universidade de Vigo
Voz: Ana Bande
Bibliotecaria, Universidade de Vigo