A hixiene de mans OMS


A hixiene de mans

Estas indicacións para a hixiene das mans tomáronse das directrices da OMS sobre a hixiene das mans na atención sanitaria para engadir un valor á optimización na estratexia da hixiene de mans.
9 de mar. de 2020