PAT - Sesión sobre mencións e saidas profesionais

Plan de Acción Titorial

Benvida e mencións

Mencións

29 de abr. de 2020
    Vídeo  |  Galego  (30' 17'')  |  Visto: 169 veces
Presenta: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo
Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Organiza: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo

Saídas profesionais

Saídas profesionais

29 de abr. de 2020
    Vídeo  |  Galego  (124' 12'')  |  Visto: 84 veces
Presenta: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Marcos Antonio Fernández Álvarez
Mestre especialista en Educación Física - Psicopedagogo - Inspector de Educación
Elena Gayo Álvarez
Mestra especialista en Educación Primaria e en Educación Especial - Psicopedagoga Directora do CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro
Santiago Pato Rodríguez
Mestre especialista en Linguas estranxeiras (inglés) - Pedagogo
Juan Luís Rodríguez Rodríguez
Mestre especialista en Educación Infantil - Psicopedagogo Orientador do Colexio Plurilingüe Divina Pastora
Organiza: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Organiza: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo

Oferta posgrao

Continuación dos estudos

29 de abr. de 2020
    Vídeo  |  Galego  (40' 06'')  |  Visto: 65 veces
Presenta: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Pino Díaz Pereira
Coordinadora do Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos, Universidade de Vigo
María del Mar García Señorán
Coordinadora do Máster en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos, Universidade de Vigo
Carmen Ricoy Lorenzo
Coordinadora no campus de Ourense do Máster para o Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas., Universidade de Vigo
Xosé Manuel Cid
Coordinador do Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento (EDUCOU), Universidade de Vigo
Organiza: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Organiza: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo