PAT - Sesión sobre mencións e saidas profesionais

Plan de Acción Titorial

Benvida e mencións

Mencións

29 de abr. de 2020
    Vídeo  |  Galego  (30' 17'')  |  Visto: 161 veces
Presenta: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Relator/a: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo
Relator/a: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Organiza: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo

Saídas profesionais

Saídas profesionais

29 de abr. de 2020
    Vídeo  |  Galego  (124' 12'')  |  Visto: 67 veces
Presenta: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Relator/a: Marcos Antonio Fernández Álvarez
Mestre especialista en Educación Física - Psicopedagogo - Inspector de Educación
Relator/a: Elena Gayo Álvarez
Mestra especialista en Educación Primaria e en Educación Especial - Psicopedagoga Directora do CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro
Relator/a: Santiago Pato Rodríguez
Mestre especialista en Linguas estranxeiras (inglés) - Pedagogo
Relator/a: Juan Luís Rodríguez Rodríguez
Mestre especialista en Educación Infantil - Psicopedagogo Orientador do Colexio Plurilingüe Divina Pastora
Organiza: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Organiza: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo

Oferta posgrao

Continuación dos estudos

29 de abr. de 2020
    Vídeo  |  Galego  (40' 06'')  |  Visto: 47 veces
Presenta: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Relator/a: Pino Díaz Pereira
Coordinadora do Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos, Universidade de Vigo
Relator/a: María del Mar García Señorán
Coordinadora do Máster en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos, Universidade de Vigo
Relator/a: Carmen Ricoy Lorenzo
Coordinadora no campus de Ourense do Máster para o Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas., Universidade de Vigo
Relator/a: Xosé Manuel Cid
Coordinador do Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento (EDUCOU), Universidade de Vigo
Organiza: Ana María Iglesias Álvarez
Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo
Organiza: Manuel Vidal López
Coordinador de Educación Primaria, Universidade de Vigo
Organiza: Isabel Mociño González
Coordinadora de Educación Infantil, Universidade de Vigo