Cátedra telefónica


Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo. Espazos de Innovación

18 de feb. de 2022
José Cidrás Pidre
Director da Cátedra Telefónica-Universidade de Vigo sobre Espazos de Innovación