Facultade de educación e traballo social con un plan en galego e promoción das linguas e da inclusión a través do PAT-ANEAE

#unplanengalego

Facultade de Educación e Traballo Social. Campus de Ourense. Universidade de Vigo

#unplanengalego
23 de xuño de 2023

Plan de acción titorial e atención ás necesidades específicas de apoio educativo da Facultade de Educación e Traballo Social

Plan de acción titorial e atención ás necesidades específicas de apoio educativo da Facultade de Educación e Traballo Social

5 de set. de 2023

Plan de Acción Titorial e mención en linguas estranxeiras

Plan de Acción Titorial e mención en linguas estranxeiras

30 de nov. de 2023

Plan de Acción Titorial e mención en linguas estranxeiras. Lingua de signos

20 de dec. de 2023