CINTECX Challenge 2021

Proxecto gañador: “Soldadura por resistencia (*RSW) de aceiros avanzados de alta resistencia mecánica (AHSS). Optimización do proceso e do equipamento”

CINTECX Challenge 2021

Proxecto gañador: “Soldadura por resistencia (*RSW) de aceiros avanzados de alta resistencia mecánica (AHSS). Optimización do proceso e do equipamento”
15 de dec. de 2021