Presentación de Nuno Borges Carvalho 9 de nov. de 2012

Visto 2012 veces

Presentación de Nuno Borges Carvalho

Emerging Wireless Technologies have an impact on nowadays microwave characterization technologies, the change in paradigm from analog to digital and from RF to DC, has a strong impact in the way nonlinear microwave characterization is seen. In this talk a general overview of these technologies is presented, focusing on Software Defined Radio and on RF-DC converters for Wireless Power Transmission, and despite its apparent differences, nonlinear characterization will be presented as an integrated view on how to model and how to characterize those components.

As tecnoloxías inalámbricas emerxentes tiveron un gran impacto nas actuais técnicas de caracterización experimental na banda das microondas. O cambio de paradigma, dende o analóxico ao dixital e dende RF a DC, ten un gran impacto na forma na que se ve hoxe en día a caracterización non lineal de microondas. Nesta charla se presentará unha visión xeral destas tecnoloxías, centrándose en Software Defined Radio e en conversores de RF a DC para a transmisión inalámbrica de potencia e, a pesar das súas aparentes diferencias, a caracterización non lineal será presentada como unha visión integrada sobre a forma de modelar e de caracterizar esos compoñentes.