Grafiti en arquitectura: ser ou non ser... esa é a cuestión 14 de nov. de 2018

Visto 77 veces

Grafiti en arquitectura: ser ou non ser... esa é a cuestión

O considerar vandalismo ó grafiti cambiou notablemente nos últimos anos. O interese histórico-artístico do ben inmoble sobre o que se practica a pintada será a chave para determinalo. Nesta xeira falamos das derradeiras técnicas empreadas para a extración dos tintes, pasando por técnicas láser e biolóxicas, sen esquecer a necesidade de respetar o noso patrimoño construido. Ademáis, falamos das últimas inquietudes a nivel europeo centradas na conservación de murais constituintes do actual street art.

José Santiago Pozo Antonio
Profesor da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, Uniersidade de Vigo